Det var forrige uke drosjesjåfør Yngve Haugen informerte om problemene på Facebook. Meldinga han skrev gikk ut på at det var dårlig brøyting og mangel på strøing på tre forskjellige vegstrekninger; på Kvarvet, og i veger i Søre- og Nørdre Lia. På grunn av dette kunne ikke Sør-Fron Taxi garantere at de kunne hente og bringe skolebarn på de nevnte veiene, skrev Haugen.

Dette skrev Haugen på Facebook:

"E lægg her ut en mld, for Sør-Fron Taxi, til foreldre/ elever som bruker Taxi fra oss til buss eller skole. Fra imorgen blir d ingen selvfølge at denne taxien dukker opp, dette gjelder på plasser der det enten ikke er brøytet eller strødd. Etter flere purringer på dette, og itte ser noe forbedringer så sier oss stopp før det skjer noe fatalt. Kan ta et eksempel fra igår, kom itte opp til kvarvet med skolbarn igår 14.30 med minibuss pga, ikke brøytet. Igår kvell 22.30 var eg på kvarvet att, da brøytet eg med spoilern på biln. Da var det ca 15cm i vegen. Idag ca, 11.30 kom strøbilen langs Gålåvegen på Harpefoss, som har meget bra standard enten det gjelder brøyting hæll strøing. Så skulle eg opp Søre Lia ca, 18.00 ikvell, der var det fortsatt itte eit gruskøynn. Problemvegan er Kvarvet, Søre Liaveg og Nørdre Liaveg. Håper alle som kan bli involvert i dette, skjønner vår avgjørelse."

Starter ikke tidlig nok

Drosjesjåføren så seg nødt til å varsle om dette, for det er ikke første gang det er problem på disse veiene.

– Det skjer stadig vekk etter at det har snødd, og det er morgenene som er problemet. Vi henter elevene klokka 06.30, og da er det som regel verken strødd eller brøyta. Inntrykket er at de som har ansvaret ikke starter brøytingen tidsnok. Det er rart de ikke klarer å se an været, og starte brøytingen tidligere, sier Haugen, og legger til at det er et stort ansvar å kjøre minibuss med opptil åtte barn.

– Dette er en så stor belastning, at flere kvier seg for å kjøre når det ikke er brøytet og strødd, sier han.

Haugen forteller at de kommunale veiene blir godt vedlikeholdt.

– Etter det vi kjenner til, så er det vegvesenet som har ansvaret for Kvarvet, Søre og Nørdre Liaveg. Jeg har klagd flere ganger, uten at det hjelper, sier han, og understreker at de ikke er ute etter å sverte noen, men å ta tak i problemet, før det skjer en ulykke.

Vil følge opp klagen

Asbjørn Stensrud, seksjonsleder drift i Statens vegvesen, kjenner ikke til at vegvesenet har mottatt noen klager.

– Vi har ansvaret for fylkesveg 407 over Kvarvet og fylkesvegene 399 og 397 i Lia. Vi vil helt klart følge opp dette, når det er slik at våre veger oppleves dårlig vedlikeholdt, sier Stensrud.

– Hva slags instrukser har dere med i kontrakta med de som vedlikeholder vegene?

– De skal være ute å gjøre tiltak når det er behov, ved snøfall og når det er glatt. Vi følger opp alle veger i fylket, men dette vil vi se ekstra nøye på. Så oppfordrer vi å ta direkte kontakt med oss, om det er noe en ikke er fornøyd med, sier Stensrud.

Haugen er glad for at problemet nå blir tatt tak i.

– Dette høres positivt ut. For oss som sjåfører er det verst tenkelige at vi kommer ut for ei ulykke. Det vil alltid være sjåføren som sitter igjen med ansvaret. Med full bil med skoleelever, kjenner en på et enormt ansvar. Nå håper vi det bedrer seg, sier Haugen.