- Vi vil politianmelde ved slurv nå. Dette skal vi finne ut av, hvem har egentlig ansvaret? Vi kommer ikke til å gi oss. Det er så unødvendig og det blir heller ikke rydda opp at, sier nestleder i Gudbrandsdal Sportsfiskeforening (GSFF), Tore Solbakken.

For et par uker siden fortalte han om det han anser for å være et stort problem langs Laugen; rundballer på avveie. Han advarte også mot å la rundballer plassert nær elva ligge, når det var vårflom i emning.

- Noen som ødelegger

- Jeg kjørte vestsida sørover torsdag og så da at vannet hadde tatt med seg rundballer flere steder. Ut mot Hæringen ved Frya kjørte de i hele går, helt på tampen. Mange har rydda, men så er det noen som slurver og ødelegger for andre, sier Solbakken.

Han har via fototjenesten «Norge i bilder» registrert utallige rundballer i Laugen, bakevjene og i våtmarksområder.

De siste dagene har varmt vær bidratt til snøsmelting i fjellet, i tillegg kommer dagens nedbør. Vannstanden i Laugen har økt jevnt i løpet av forholdsvis kort tid og flere steder begynner vannet å nærme seg bebyggelsen.

I forkant av årets antatte flom, gikk politiet i Innlandet ut og sa de ville bøtelegge eiere av campingvogner og rundballer som eventuelt måtte følge med elva ved en flom. Ved de siste flommene i 2011 og 2013 fløt store mengder rundballer, i tillegg til flere campingvogner, rundt i elva.

Vil løfte saken

- Det er litt av et vepsebol å stikke hånda inn i, men vi har fått mye støtte i etterkant. Det er nok sikkert mye prat, men vi har ikke fått negative reaksjoner direkte, sier nestlederen i GSFF.

Sportsfiskeforeninga har værtt mye i kontakt med landbrukskontoret, forteller Solbakken. Foreninga er ingen stor aktør, så de prøver nå å løfte saken opp på fylkesnivå.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har tidligere sendt ut en generell oppfordring om å ta inn rundballer i de flomutsatte områdene.

- Det er ikke så mange det er snakk om, men vi har prøvd å sende beskjed til de det gjelder, forteller miljø- og utmarksrådgiver Hilde Hammer.

- Et fåtall

Det er grunneiers ansvar å rydde. Landbrukskontoret har få incentiver å bruke før en flom, utover å oppfordre til rydding.

- I etterkant er mulighetene litt flere, blant annet ved å gi grunneier pålegg om å rydde opp.Men da er det jo ofte for seint, sier Hammer.

Hun understreker at dette gjelder et fåtall og påpeker også at storparten av plasten som brukes til rundballer leveres inn til resirkulering. En undersøkelse gjennomført av AgriAnalyse på oppdrag av Grønt Punkt i 2013, viste at 79 prosent av bøndene som deltok i undersøkelsen totalt levertemer enn 75 prosent av plastemballasje til gjenvinning.

Flere steder har økt vannstand ført til at rundballer flyter vekk. Foto: Tore Solbakken