Den nye bussholdeplassen skal erstatte nåværende bussholdeplass ved Vinstrahallen. Den blir sett på som lite trafikksikker, da den ligger i et område der både gående, syklende og kjørende møtes i et ustrukturert område.

Nye parkeringsløsninger

Siden i høst har skolebussene brukt den gamle grusbana mellom Vinstrahallen og TIP-byggene som midlertidig bussholdeplass for elevene ved den vidergående skolen (VVS).

– Til tider er både trafikk og parkering ved Vinstrahallen og VVS ganske så uryddig og kaotisk. Nå flytter vi busstoppen permanent og river de gamle internatene ved VVS. Det gir rom for å få til nye og fraskilte parkeringsareal for busser og biler. Da vl vi få en mye ryddigere infrastruktur i området, sier Håkon Hermansson som er leder i prosjektet «Vinstra 2046».

Viktig utviklingsområde

Og nettopp dette samla området rundt Vinstrahallen, grusbanen mot Vinstragata og TIP-byggene, er viktige areal i prosjektet «Vinstra 2046». Her er det mange planer som skal sorteres og vurderes.

– Dette er helt nødvendig å få bussholdeplassen plassert så tett inntil Vinstragata som mulig. Då unngår vi å beslaglegge areal tett inntil TIP-byggene, og vi får bygd en bussholdeplass inntil Lomoen mest trafikkerte gate, sier Hermansson, som påpeker at bussholdeplassen også vil ha en egen innkjøringslomme for de som kommer med bil for å hente eller levere folk på bussen.

Måten bussholdeplassen blir bygd på, ser han også på som viktig.

– Den skissen som nå foreligger, er godkjent av prosjektgruppa og Statens vegvesen. Den sørger for bilfri løsning mellom den vidergåendes skolen og bussholdeplassen, og ryddige utkjøring fra Vinstragata og innkjøring fra Sundhimsvegen. At den bygges med tak og leskur, gir den et nødvendig by-preg, sier Hermansson.

Flere faktorer

Det er som sagt mange planer og forslag for hvordan grusbanen og området rundt og sjølve TIP-byggene kan utvikles. Lite av dette er konkret, med unntak av denne nye bussholdeplassen.

– Det er viktig at bussholdplassen nå er på plass uten at den beslaglegger for mye areal, og vi regner med at den er ferdig bygd senest i løpet av 2019. Samtidig arbeider vi nå med en løsning for elva Givra gjennom området. Begge er faktorer som legger premisser for den videre utvikling, og Nord-Fron kommune og Oppland fylekskommune har felles interesser for området,påpeker prosjektleder Hermansson.

Mjuke trafikanter

Han forteller at dette området også er viktig med tanke på trafikken mellom Lomoen og Nedregate der sentrale funksjoner som stasjon og kommunehus er lokalisert.

– Den mjuke trafikken av gående og syklende skal inn i og gjennom dette området til og fra Sundbra og over Laugen til Nedregate. Derfor må vi planlegge og bygge en god infrastrukturløsning både inn og ut av dette området. Samtidig skal dette området ikke bli en stor asfaltflate. Vi skal tenke helhet til den eksiterende «harde» trafikken med biler, og vi skal pynte opp og finne løsnigner som gir oss både grøntområder og preg av by i et område som vil få en ganske stor folkestrøm, sier Hermansson.