Skurdalsåa i Harpefoss gjorde i fjor stor flomskade, og flommen bidro også til at nye E6 over en periode ble stengt. Nå er den flomsikret. Egil Rolstadsentreprenører tok jobben, og det ble sprengt transportert 1 313 kubikk fjell og masseforflyttet  ca. 5 000 kubikk med grus. Elva er rensket til fast fjell ned til den første av fem terskler.

Møte om flomsikring

Sør-Fron kommune og grunneierne hadde et møte med Statens vegvesen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) med tanke på en kostandsfordeling av flomsikringsarbeidet. Det endte opp med at kommunen og grunneierne måtte ta hele kostnaden. Sør-Frons ordfører, Ole Muriteigen, stusser over fraværet av støtte fra statlige etater. Det eneste NVE kunne tilby, var midler til kartlegging - ikke sjølve flomsikringsarbeidet.

- Det hele er midt sagt et paradoks. Kartleggingsarbeidene blir som regel så omfattende og kostandskrevende at de svært sjelden lar seg gjennomføre. Vi har samme problematikken i Laugen, uttaler Muriteigen.

Lokal entreprenør

Dermed tok lokal entreprenør og selv nabo til Skurdalsåa, Egil Rolstad, tak i straksarbeidet som måtte gjøres for å få sikret veg, privat eiendom, skole og barnehage . Kommunen ga en garanti på 50 prosent av kostnadene, inntil 200 000 kroner, for å få gjennomført strakstiltak.

- Årsaken til et slikt bidrag er kommunens særlige interesse for å sikre Harpefoss skole og barnehage. Ordfører og rådmann har sammen fullmakt til å fastsette slik støtte, og er enige om dette, påpeker Muriteigen.

Skurdalsåa er skikkelig rensket opp. (Foto: Privat)