Vannet tok med seg mye grus og jord og tettet avløpssystemet langs E6. I grøfta ved avkjøringa fra E6, er det en kun en liten avløpsrist og kum som skal ta unna overflatevann – det klarte den ikke. Dette var selve årsaken til at E6 mellom Frya og Vinstra var stengt fra i natt og fram til klokken 12.30 i dag.

Flom og propp

Representanter fra Statens vegvesen var rundt klokka 11.00 i dag på inspeksjon langs E6 og kunne konkludere med at en liten bekk på Harpefoss hadde sørget for å stenge nye E6.  Også ved gamle ysteriet på Sør-Fron hadde det oppstått en propp  på øversida av E6. Også her hadde en bekk flommet over og tettet gjennomløpet i jordvollen ved E6. Dette punktet, sammen med krysset på Harpefoss, var det Statens Vegvesen som hadde ansvaret for.  Representantene for vegvesenet konkluderte med at nye E6 hadde bestått denne lille flomprøven, men at små bekker som flommer over, kan skape store forsinkelser og stenge vegen, slik som tilfellet var i dag.

Mannskaper ute

Etter nattens regnvær  gikk åer og bekker over sine bredder. De store nedbørsmengdene første til at flere lokalveger ble stengt da vannmassene flommet over, ødela stikkrenner og fant seg nye løp.  På Frya gikk bekken flomstor og gravde seg under vegen og flommet over og inn på gårdsplassen til Fryatun Kro. Her måtte brannvesenet rykke ut og pumpe ut vann. Midtdalskommunene og Statens vegvesen hadde i natt og i dag ute mye mannskap og maskiner for å åpne veger og reparere bekkeløp. Brannsjef Per Martin i Midt-Gudbrandsdal Brannvesen, forteller at de har jobbet ute i hele natt med drenering.