Statens vegvesen lovte en kantstripe som ga èn meter brei vegskulder for syklister og andre mjuke trafikanter langs gamle E6. Oppmerkingen viser at så ikke er tilfelle.

- I denne saken var dette det vi minst trengte av alt, sier Ringen og Stenseng - nå lover Statens vegvesen å rydde opp i fadesen.

Må gjøre om

Ringen og Stenseng er helt bestemte på at Statens vegvesen SKAL følge det som ligger som premisser og som er vedtatt, for at vegmerkingen blir slik den skal bli.

- Prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensby, har i dag fortalt meg at dette skal ordnes opp slik at vegmerkingen blir slik den skal være. En meter skal være en meter, men flere steder er det slettes ikke det nå. Jeg stoler på at vegvesenet ordner opp i dette, når de sier det, og er veldig glad på syklistene og de mjuke trafikanters vegne. Facebooksiden til Hanne Megård skal ha all skryt. Hun har dokumentert fakta på en skikkelig og real måte og vært en god pådriver, påpeker Ivar Ringen i Trygg Trafikk.

Hanne Megård stiller seg selv undrende til hvor vegvesenet har tenkt å hente denne meteren.

- Jeg undrer meg på hvor de skal finne den meteren hen? Jeg har 300 bilder som viser at de enten må fylle på i grøftene eller ta av eksisterende gang- og sykkelveger. Eller skal de gå lenger ut i vegbanen? - er spørsmålene Hanne gir som en kommentar til saken.

Uprofesjonelt av vegvesenet

Gunnar Stenseng gar ikke av vegen for å bruke sterke ordelag i måten Statens vegvesen har utført oppmerkingen langs gamle E6 på.

- Jeg står for det vi vedtok i Trafikksikkerhetsutvalget vedrørende oppmerking og prisippene som ble lagt til grunn. Men det som er gjennomført av oppmerking nå, står ikke i forhold til vedtakene vi gjorde og det som står svart på kvitt. Jeg blir rett og slett forbannet. En må kunne forvente en helt annen holdning til arbeidet som blir utført av en profesjonell organisasjon som Statens vegvesen, sier Gunnar Tore Stenseng til Dølen.