Det er avisa iTromsø som melder om filmen som er under produksjon.

Det er arkitektkontoret Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), med blant annet Tromsø-kunstneren Joar Nango, som står bak det mye omtalte kunstverket.

– Vi samarbeider med dokumentarfilmskaperen Merethe Offerdal som har fulgt prosessen fram til nå. Filmen handler om diskusjonene rundt offentlig kunst som har oppstått i kjølvannet av prosjektet, sier Nango til avisen.

– Vi opplever at det offentlige rom bli mer og mer privatisert og kontrollert, og savner tilstedeværelse av ulike folk. At det ble åpnet opp for diskusjon i et lokalsamfunn som Kvam rundt hva som hører hjemme og ikke, er det en verdi i, selv om det ikke var dette vi la opp til, sier Tromsø-kunstneren.

Kunsten gjøres ferdig

Nango forteller videre at det ikke handler om å henge ut verken misforståtte kunstnere, eller lokale kunstsynsere.

- Det skal stilles viktige spørsmål om hvordan kunst i det offentlig rom utvikles. Dette er spørsmål som FFB har vært opptatt av å trekke fram, sier Nango.

Det var i oktober i fjor at Nord-Fron kommune så seg nødt til å fjerne kunsten, av sikkerhetsmessige årsaker. Etter at det ble gjort hærverk på kunsten. Kunsten ble kjørt på lagring, og i tillegg kom lokale aktører på banen, i et forsøk på å kjøpe den kontroversielle kunsten.

Nå påstår Nango i intervjuet med iTromsø, at kunsten skal settes opp igjen i Kvam.

– Det vil ikke skje så mye fysisk på stedet før i april. Det har vært helt uaktuelt å sette det opp noe annet sted, fordi dette handler om utvikling av et oversett og glemt parkområde, sier Nango til iTromsø.

Ingenting avklart

På spørsmål fra Dølen om ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad, kan bekrefte at kunstverket skal settes opp igjen, svarer han slik:

- Det er ikke avklart. Vi er innstilt på å finne en løsning som alle parter blir fornøyde med. Det er viktig for meg å involvere og forankre blant folk i Kvam. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for prosjektet, og vi skal ha et møte med dem med det første.

Joar Nango forteller også til iTromsø at han opplever at han har mer støtte i bygda nå, enn tidligere.

- Vi føler vi står tryggere forplanta i lokalsamfunnet nå etter diskusjonen. Vi har fått bredere støtte i Kvam, sier han.

Kunstverket blir nå ferdiggjort i Nangos atelier i Tromsø.

Til våren kan kunstverket være på plass igjen. Bildet er fra åpningen av kunsten i september i fjor. Foto: Tor Larsen