Sammen med Rubic på Lillehammer, der Tungen og Abaris er inne i styret og på eiersida, er de nå ute etter større andeler av markedet som fins innen bedre organisering av frivillighets-Norge.

– For Furusjøen Rundt

Rubic er ute etter å etablere seg som den foretrukne leverandøren av denne typen tjenester her i landet, i konkurranse med større og mer pengesterke aktører.

Furusjøen Rundt er blant kundene, arrangøren har fått utvikla sitt eget påmeldingssystem, et stadig pågående arbeid.

Systemet er under utvikling i samarbeid med utvalgte kunder, World Cup i Kvitfjell tidligere i år, og i disse tider har Peer Gynt AS gjort seg flere erfaringer med denne måten å organisere drift og frivillige på.

Selskapet har brukt registeret til å registrere frivillige de siste årene.

– Vi merker at det primært er myntet på lag og foreninger, blant annet gjennom språkbruken. Vi ønsker å utvikle det til å bli et rent arrangementsverktøy og har fortsatt en veg å gå før vi kommer dit, sier daglig leder Marit Lien.

Men overgangen har forenklet deler av arbeidet, forteller hun.

– Kommunikasjonen er mye enklere nå, der vi blant annet kan sende ut sms til frivillige, ved å trykke på en knapp. Det er en fordel.

Organisering: Peer Gynt AS har rundt 300 frivillige i aksjon under stevnet, de registreres i eget system. Foto: Bård Gundersen/Peer Gynt AS

Vil forenkle registrering

Norge er helt i toppen på verdensbasis når det kommer til andelen av befolkninga som bidrar med frivillig arbeid. For å holde styr på frivillige, må det gjerne føres lister, ofte i Excel-dokumenter, som så må oppdateres og sirkuleres rundt. Dette ønsker Tungen og co. å forbedre.

– Ideen kom fra Kvam og Furusjøen Rundt. Vi tok kontakt med andre arrangører og spurte om de kunne være interesserte, forteller han.

Utgangspunktet var et medlemsregister, som skulle lette arbeidet. Registeret så sin spede begynnelse hos Abaris, mens videreutviklinga foregår hos Rubic.

Kostbart arbeid

– Medlemsregistre har vært ømtålig i Idretts-Norge i mange år. Det blir mer rettferdig, inntektene blir bedre når en får rydda i listene og får de faktiske medlemmene til å betale, sier Tungen.

Det finnes konkurrenter i gratismarkedet, Norges idrettsforbund har også utvikla sin egen løsning for å registrere medlemmer. Konkurransen i markedet er høyst reell, forteller han.

– Det er vanskelig å klage på ei gratisløsningen, mens vi har support her. Kompani Kvam leverer support over hele landet.

– Siden starten har vi brukt cirka 10 millioner kroner på dette, det er veldig mye penger for oss.

Dynamisk: Brukerne legger inn ønsket info i registeret. Foto: Guro Vollen

Vil nå 100 000 i 2018

Markedet er stort; på landsbasis er det 10, 5 millioner medlemskap. Rubic nærmer seg 80 000, med mål om å nå 100 000 innen året er omme.

– Vi har allerede etablert oss ganske godt i mjøsområdet og i Gudbrandsdalen. Jeg liker å kalle både Kvam, Hamar og Lillehammer for Rubic-byer, sier Tungen.

Med det mener han at flere organisasjoner på samme sted bruker dette programmet. I Lillehammer har de kunder som Lillehammer Cycleklubb og Maihaugens venner, i Kvam er både historieforeninga og idrettslaget kunder.

– For andre år på rad økte medlemstallet i Kvam Historiske Forening. Nå får laget betalt fra de faktiske medlemmene, sier han.