Byfesten har i fem år vært arrangert i Nedregate foran kommunehuset og ved Palmerhagen. Alle arrangement har vært godt besøkt på på dagtid og kveldstid. Nå har kommuneadministrasjonen bestemt at byfesten flyttes vekk i fra Nedregate, og til Vinstrahallen i Lomoen.

Tester ny arena

- Festen vil ikke bare være i Vinstrahallen. Uteområdet ved Vinstrahallen skal også benyttes både på dagtid og kveldstid. En av grunnen til at vi flytter byfesten, er at vi har lyst til å prøve å teste ut en ny arena for byfesten. Det vil være scene både ute og inne, og mange aktiviteter for de yngre i nærområdet ved Vinstrahallen. Grusbanen ved siden av hallen vil fungere som parkeringsplass på kveldstid, og ikke som en del av det avstengte byfestområdet om kvelden, påpeker byfestsjef Anita Heggestuen.

Hun forteller videre at Kåja også kunne vært et alternativ å prøve ut som byfestarena, men at de denne gangen valgte Vinstrahallen.

Vil spare 100 000 kroner

Den første byfesten ble sponset av kommunen med 500 000 kroner. Årets byfest er sponset med 200 000 kroner. Og innsparinger er hovedgrunnen til flyttingen.

- Vi sparer 100 000 kroner i teltleie ved å flytte fra Nedregate til Vinstrahallen. En skal huske at det er politikerne som bevilger penger, og det er en evig budsjettkamp. Vi i adminstrasjonen skal gjøre det vi kan for at byfesten består, men da må vi også spare og tenke nytt.

- Men dere har jo store inntekter fra salg av inngangsbiletter, mat og bar med drikke av alle slag som i fjor utgjorde rundt 600 000 kroner brutto.

- Kommunen gjør ikke dette for å tjene penger. Kommunen gjør dette for å skape stolthet optimisme og fremtidstro for våre innbyggere. I år som tidligere prøver vi å fornye og forbedre oss, samtidig som vi prøver å skape mer for mindre. Jeg håper så inderlig at vi lykkes, men det er ikke sikkert at vi gjør det. Vi skal gjøre vårt beste, så får evalueringen svare på hvordan det gikk til slutt.

Folket vil ha fest i et bymiljø

- Mange av innbyggerne uttrykker stor skepsis til flytting av byfesten fra Nedregate, og det samme gjør de handelsdrivende i den gamle sentrumsgata. Folk mener festen bør ligge i et etablert bymiljø der det er puber og restauranter fra før. Er Nedregate ferdig som arena for byfesten?

- Nei, på ingen måte. Festen kan ende opp igjen i Nedregate, vi får se. Når det gjelder handel, så blir det nå de handelsdrivende i Lomoen som får glede av litt økt trafikk, og det er forståelig at de handelsdrivende på Sødorptunet og i Nedregate ikke liker flyttingen. Men når det er sagt, så har vi allerede påmeldt over 40 utstillere til årets byfest, og det er ny rekord, sier Heggestuen, som også påpeker at de ved å arrangere byfesten ved Vinstrahallen får inkludert bilarrangementet «Gudbrandsdalsløpet» i byfesten.

Handelssjef er kritisk

Leder av Vinstra markedsforening, Olof Moe, er meget kritisk til flyttingen av byfesten fra Nedregate.

- Nå har vi hatt suksess med byfest i Nedregate i fem år, og jeg kan ikke se noen grunn til å flytte den. Skal de spare penger, så kan de kutte på artistutgiftene. Nedregate er som skapt for byfest, det skapes etterspurt omsetning i Nedregate og Palmerhagen blir brukt. Folket trives bedre med fest i ei gate enn inne i og utenfor en hall. Det er min bestemt mening, sier Moe.

Byfesten 2017: Ordfører Rune Støstad og kommunalsjef Anita Heggestuen jublet i fjor.
Ny byfestarena: Slik er skissen for ny byfestarena ved Vinstrahallen.