Det ble tidlig klart at Tor-Håkon Berget skulle ta over garden Nordre Åssveen i Vekkom i Ringebu. Her voks han opp sammen med mor, far, ei søster og to besteforeldre. Søstera fikk tidlig beskjed om at hun måtte finne seg noe annet å gjøre, for Tor-Håkon skulle bli bonde.

– Jeg skofta ikke mange fjøsstell som barn, så fort jeg kunne gå var jeg med i fjøset. Jeg vokste opp sammen med sauene, forteller han.

Tok over i 2010

Tor-Håkon forteller en historie som tydelig viser at han hadde bestemt seg i ung alder.

– Som 12-åring tegnet jeg et fjøs, og nå står det her, nesten slik jeg tegnet det. Jeg tror det bare er en låvetrapp som mangler.

Han peker på nyfjøset som sto klart i 2011, året etter at han tok over garden. Det gamle ble revet, det samme ble en låve og et par skur. Nå står nyfjøset der, med Kvitfjell midt imot. Berget har 150 vinterfora sau, og har akkurat fått besetningen ned fra fjellet.

– Jeg mangler to søyer og seks lam, men det er et forholdsvis lite tap, sier han.

Attåtnæring

Prosjektene er mange på Nordre Åssveen.

– Jeg må ha større hamning, derfor driver jeg nå og rydder 200 mål rett ovenfor garden her, forteller Tor-Håkon.

Med lån på fjøset er det godt å ha en jobb ved siden av bondeyrket. Tor-Håkon er saueklipper et par-tre måneder i året. Og at han vet hvordan en sau skal klippes, er en sjuendeplass i NM et godt bevis på.

– Jeg startet høstklippinga i dag. Jeg klipper for 35 besetninger fra Fåvang til Skåbu, det blir 8000 sau i året, sier han.

Imponerende tall, ikke minst når han forteller at han klipper rundt 100 sau på en dag. Men planen er at han en dag kan leve av drifta på garden.

Kona Linn-Anette er frisør. Sammen har de barna Marie og Erlend. Linn-Anette forteller at da de ble sammen, fikk hun spørsmål om hun hadde lyst til å bo på gard med sau.

– Ellers ble det ikke aktuelt, smiler hun.

Utfordringer

Som andre sauebønder ser også 29-åringen store utfordringer i yrket.

– Vår viktigste utfordring er en totalt feilslått rovdyrpolitikk. Dette fører til store belastninger for sauebonden, både fysisk og psykisk. Vi er totalt avhengig av å benytte utmarksressursene for at lammene skal vokse og få den kvaliteten vi er kjent for. Norske lam er best i verden, men da er vi avhengige av at de får beite i fred, sier en ivrig Tor-Håkon Berget.

Han kommer inn på ulven som herjet blant saue- besetninger på Hadeland i sommer.

– Får vi mange slike tilfeller er jeg redd mange mister motivasjonen og legger ned drifta.

En fin runddans

Men Tor-Håkon er optimistisk på sauenæringens vegne i Norge, og han oppfordrer andre unge til å satse på sau.

– Du har en fin runddans med forskjellige momenter i drifta, ettersom hvilken årstid du er i. Vinteren er en fin tid, da sauene skal ha sitt daglige stell og ettersyn. Vårens vakreste eventyr med lamming. Sommeren da dyra skal kose seg i naturen. Og så kommer første helga i september da sauen skal ned fra sommerbeite, og resultatet av arbeidet du har lagt ned synes på frodige og fine lam. Og ikke minst, du får mange fine fjellturer. Det er godt å være sauebonde, avslutter Tor-Håkon Berget.

Ung bonde: Det ble tidlig klart at Tor-Håkon skulle ta over garden Nordre Åssveen i Vekkom. Foto: Ole Magnus Røen
Prosjekt: Tor-Håkon og familien har mange prosjekt på garden. Blant annet skal 200 mål ryddes. Foto: Ole Magnus Røen