Søknadsfristen til jobben som ny lensmann i Midt-Gudbrandsdal politidistrikt gikk ut i februar. På søkerlista står kun to navn, begge godt kjente innen politiet i Gudbrandsdalen.

Ikke overraskende er fungerende lensmann, Jon Gaarden, en av de to søkerne til stillingen. Den andre søkeren er fungerende lensmann i Sel og Ottadalen, Erik Trønnes. Lensmannsstillingene i Midtdalen og Norddalen ble lyst ut samtidig.

- Jeg søkte begge steder, både Midt- og Nord-Gudbrandsdalen er interessante distrikter å lede, forteller Trønnes. Han ønsker ikke å spekulere noe videre i hvem som får jobben.

Trønnes fikk jobben som lensmann ved kontoret på Vinstra i 2015, men valgte å ta over ved kontoret i Sel da daværende lensmann ble sjuk. Også den gang sto Gaarden på søkerlista.

Ansettelseråd blir avholdt 10. april, opplyser Innlandet politidistrikt.

Fungerende lensmann i i Sel og regionslensmann i Ottadalen, Erik Trønnes, har søkt jobb som lensmann lenger sør i dalføret. Foto: Arkivfoto