Innlandet politidistrikt inviterte sist torsdag kommunene til oppstartsmøte og fagsamling om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kommunene i Innlandet har etter oppfordring fra politiet oppnevnt en radikaliseringskontakt,  som møtte sammen sin lokale politikontakt.  I Innlandet politidistrikt er det 37 politikontakter, og i Midtalen er det Svein Morten Laingen (Ringebu), Veronica Rognli (Sør-Fron) og Jon Gaarden (Nord-Fron) som er bindeleddet mellom kommunene og politiet.

Øke kompetanse og fokus på radikalisering

– Det er kommunene som ser mennesker i det daglige, og det er her en kan yte lavterskel forebygging eller fange opp personer i risikosonen, sier Arne Wiggo Rognås, leder for strategi og forebyggende seksjonen ved Hamar politistasjon.

Rognås mener at et godt samarbeid mellom politiet og kommunene er avgjørende i det kriminalitetsforebyggende arbeidet generelt.

Politiet melder i en pressemelding torsdag, at oppstartsmøtet var med på å heve kunnskapen og oppmerksomheten omkring dette samfunnsproblemet. Eksempelvis rutinene for å forebygge, avdekke og håndtere radikalisering og ekstremisme.

- Politiets sikkerhetstjeneste ga en grundig orientering om hva slags indikatorer som kunne tyde på at en person er, eller er i ferd med å bli, radikalisert. De kommunale radikaliseringskontaktene fikk også en god innføring i hva som kan være motivet for å bli radikalisert, for eksempel søken etter tilhørighet og vennskap, heter det i pressemeldingen.

- Økt fokus, bedre kompetanse og gode rutiner vil være viktige bidrag til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, sier Rognås.