En stresset saueflokk og melding om ulveobservasjon, gjorde sitt til at rovvilltlaget i Fron ble utkalt.

Ingen sikker dokumentasjon

De satte i gang sporing med hund i området ved gardene som ligger øvst i kvamsbygda opp mot Hillingen. Men de kan ikke med sikkerhet bekrefte at det har vært en ulv i området.

- Vi får inn flere mulige observasjoner, men vi kan hverken bekrefte eller dokumentere at dette i Kvam har vært en sikker observasjon. Sporingsforholdene er vanskelig på barmark, og her har det ikke vært noe tap av sau som sikker dokumentasjon. Det som er sikkert, er at det har vært ulv både i Gausdal i sør og Lesja i nord de siste dagene, sier rovviltkontakt i Nord-Fron.

- Beitesesongen nærmer seg og vi er spente på hva som vil skje når sau slippes på beite i fjellet. Vi sjekker ut alle observasjoner vi får meldt inn, forteller Groven til Dølen.