For å få løftet problemstillingen arrangerte de nylig et møte der rovdyrproblematikken sto høyt på agendaen. Rundt 40 personer møtte opp.

Stortingsrepresentanter deltok

Under møtet deltok de to stortingsrepresentantene Sandra Borch og Ivar Odnes fra SP, samt Aud Hove fra Rovviltnemnda. Borch sitter i Miljø- og energikomiteen, og hadde sammen med Hove innlegg om rovdyrsituasjonen og det faktum at det er for mye ulv i Norge i forhold til bestandsmålet på 4 til 6 ynglinger per år – i 2017 var det 13 registrerte ynglinger.

- Det er nå over 100 ulv i Norge. Vi frykter sommeren, spesielt nå som Klima- og miljøminister Ola Elvestuen stoppa videre uttak av ulv. For oss er det uaktuelt med planlagt tidlig sanking. Vi har dyr i beiteprioriterte områder og ønsker å bruke utmarka vår. Det går for hardt på fòr og innmark i bygda om vi må sanke tidlig, sier lokallagsleder i Nord-Fron Senterparti Borgny sletten.

Jakt på sporsnø

Det var enighet om at jakt på sporsnø er helt nødvendig for å få en effektiv jakt. Og det gjelder ikke bare ulv, men også jerv. Det var også enighet både i panelet og blant de rundt 40 frammøtte om at jakt på rovdyr ikke kunne være et dugnadsarbeid, men jakt overlatt til lønna jegere.

- Det gjelder spesielt jakt på jerv som er veldig tidkrevende. Jerven er ikke lett å få has på, og den gjemmer byttet sitt slik at vi ikke finner igjen kadaver, forteller Borgny Sletten, som frykter at de kan få en utfordrende og blodig beitesesong i Midtdalen.

Håper på mai-jakt

Denne frykten deler Skogbrukssjef og rovviltansvarlig i Nord-Fron kommune, Geir Johan Groven, ettersom minister Elvestuen stoppet  tidligere ministers lovnad om april-jakt på ulv.  Han ser det som helt nødvendig at fylkesmannen får myndighet til å gi fellingstillatelser i mai mens det ennå er sporsnø i fjellet.

- Skulle det dukke opp rovdyr i mai, så har vi mulighet for jakt på sporsnø. Om vi ikke får det, så blir det krise. Da blir vi rett og slett uten mulighet til å kunne iverksette rovviltuttak før beitesesongen, påpeker Groven til Dølen.