– På Vinstra har Nord-Fron kommune smått med næringsareal å tilby. Det meste er båndlagt i lang tid med tanke på grusuttak og etableringer knytt til handel. Nå er tida inne for å utrede, tilrettelegge og markedsføre de store arealene på Kvam, og det til annet enn handel, sier leder i Nord-Fron Sp, Olav Røssum.

Ferdig infrastruktur

Arealene Røssum sikter til ligger mellom innkjøringen fra nye E6 til Kvam og sørover til og med den nedlagte sponplatefabrikken. Dette er arealer regulert til næring, men Røssum mener det er på tide at det tas grep fra kommunalt hold for å klargjøre og markedsføre arealene på en ordentlig måte. Til det trengs det penger.

– Vi foreslo ved siste budsjett at det skulle brukes 700 000 kroner over en fireårsperiode for å få utarbeidet en plan og utviklet dette arealet. Det fikk vi ikke i gjennom. I stedet ble det delegert til administrasjonen å bestemme om noe skulle skje med dette næringsarealet i Kvam. Etter det har ingenting skjedd.

Røssum vil på nytt vil legge fram lignende forslag til neste års budsjett og økonomiplan for Nord-Fron. Han ser ingen umiddelbar bedring i tilgang på kommunale næringstomter ellers i kommunen.

– Nå er det bare blitt enda mer aktuelt. E6 ligger rett ved med direkte innkjøring til området, det er bygd opp dobbeltspor ved jernbanen som kan brukes og infrastrukturen med veg, vann og kloakk ligger der noenlunde ferdig. Men alt dette må samles i en ordentlig plan som kan presenteres for aktuelle næringslivsaktører som er på utkikk etter steder de kan etablere seg, presiserer Røssum.

Får politisk drahjelp

Og med seg på laget for å kunne utforme denne planen har han fått hjelp både fra fylke og storting. Fylkesvaraordfører Aud Hove og storingsrepresentant Ivar Odnes ser begge bokstavelig talt store muligheter for dette området som et potensielt attraktivt næringsareal.

– Inkludert arealet til den gamle sponplatefabrikken, så er vel dette det største næringsarealet i hele Gudbrandsdalen som mer eller mindre ligger klart til utbygging såpass tett inntil nye E6 og jernbanen. Her er det så absolutt muligheter for at fylket kan bidra til tilrettelegging ved å få på plass en presentabel plan over området og hvilke muligheter dette området har for nyetableringer, sier Hove.

– Dette området er stort og tett på nasjonal infrastuktur, og med beliggenhet midt i Sør-Norge, bør det være interessant for store næringsaktører. Men selvfølgelig må det lages en ordentlig plan som alle aktører kan forholde seg til, også vi stortingspolitikere, sier Odnes, som videre påpeker at han gjerne spiller inn en slik plan overfor de som er ute etter større næringsareal av denne kvalitet og dimensjon.

Må få avklart «Plåta»

Røssum ønsker videre at kommunen skal ta et ordentlig initiativ overfor eierne av den gamle sponplatefabrikken på Kvam - «Plåta». Den står nå tom etter å ha vært leid ut under byggingen av ny E6.

– Nå står den til forfall og båndlegger et stort næringsareal. Skal de selge, hva koster det, skal de rive? Slike ting må vi få avklart med eierene for å få en ordentlig ryddig plan over dette store næringsarealet i Kvam, sier Røssum.

Ingen planer om kjøp

Nord-Fron kommune har ingen planer om å kjøpe den gamle sponplatefabrikken på Kvam. Men forrige uke sendte de brev til eierne, Forestia AS ved Bjarne Fluto, at de ønsket å kjøpe vegen som går langsmed Laugen forbi sponplatefabrikken. Forestia AS eier helt ned til elva, og dermed også grunnen som denne kommunale vegen går på.

– Av praktiske årsaker ser vi det som mest naturlig at kommunen eier grunnen som en offentlig veg går på, og som kommunen har vedlikeholdet av, sier leder av Plan- og næring i Nord-Fron, Egil Tofte.

Han kan fortelle at det ikke er kommunale planer om å kjøpe resten av arealet til sponplatefabrikken.

– Meg bekjent så har ikke dette vært tatt opp til diskusjon, sier Tofte.