Arbeidet utføres som følge av at det ble bygd ny adkomstveg til Sundheim Bo- og Treningssenter. Denne vegen ble bygd på elvebrinken nordover fra Sundbrua. Men uten fortau.

Rotete trafikkbilde

Sundbrua er kun for gående og syklister og skoleveg for elever ved Vinstra Vidaregåande skule. Ved enden av brua, på vestsida, går vegen til Sundheim, og der kommer det også ned en gammel turveg fra kirka. Kommunen og Statens Vegvesen har definert nåværende trafikksituasjon i dette området som ikke tilfredsstillende.

Bygger fortau

Arbeidet som nå utføres medfører bygging av fortau langs vegen fra Sundbrua opp mot Sundhiem, og fra Sundbrua forbi gamle Furuheim camping i retning VVS.  Planforslaget legg også opp til å etablere opphøyde gangfelt i området for å få redusert farten på bilene til og fra Sundheim. Det er selskapet AHSCO Entreprenør fra Vinstra som er i gang med byggingen.

- Dette arbeidet vil bidra til at det blir tilfredsstillende løsninger for de mjuke trafikanter i området, uttaler Nord-Fron kommunes rådmannsledelse.

Vegen fra Sundbrua mot Sundheim. Foto: Tor Larsen
Vegen fra Sundbrua mot den vidergående skolen.