Telenor har allerede registrert flere brudd på telefonkablene, og Gudbrandsdal Energi leier inn helikopter for å overvåke strømkablene i sitt linjenett.

Stolper faller ned

- Vi har opplevd brudd flere steder i dalen i dag. Det skjer ved at telefonledninger  henger ned på veger og må tas vekk, at trær har falt over ledningsnettet og vi har også opplevd at noen svake stolper har knekt og dratt med seg kabler i bakken. Blant annet har en stolpe falt ned i Berglandvegen i Toksefeltet på Vinstra og et grantre har falt over fiberkabelen til Kvikne og Skåbu. forteller telemontør Magnar Bratlien til Dølen.

Han oppfordrer alle som ser telefonkabler som er i fare for å falle ned, eller har falt ned, å gå inn på Telenors nettside: "Telenor.no/kabenett", og rapportere inn det de har registrert.

- Vi er helt avhengige av hjelp fra publikum for så raskt som mulig få registert og deretter reparert skadene som måtte oppstå, påpeker telemontør Bratlien.

Overvåker med helikopter

Gudbrandsdal Energi (GE) har de to siste dagene brukt et helikopter for å få best mulig oversikt over situasjonen på linjenettet.

- Med unntak av et par, tre småfeil på nettet, har det gått noenlunde greit så langt med strømforsyningen. Men vi har så langt funnet rundt 20 kritiske punkt der trær og greiner er såpass nærme ledningene at vi må sette inn mannskaper, sier Ånsløkken som oppfordrer strømkundene å følge med på GEs nettsider der alle brudd vil bli live-oppdatert i det digitale avbruddskartet.

Han beskriver situasjonen som krtisk med fare for strømbrudd.

- Vi frykter at det videre været kan medføre at snøen pakker seg enda mer på trærne, da blir det kritisk.  Så derfor vil vi fortsette med helikopterovervåkning langs strømlinjene våre, men været er også det som begrenser overvåkningen med helikopter. Vi er på "alerten" og har mannskaper ute, sier nettsjef i Gudbrandsdal Energi Svein Ove Ånsløkken til Dølen.

I Toksefeltet på Vinstra knakk en telefonstolpe.