- Det har kommet litt nedbør, så det er litt råere i graset noen steder, men mest av alt handler det nok om at det har vært mindre tordenvær, sier brannsjef i Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen, Per Martin.

Forbudet mot alle former for åpen ild, grilling, og bål i/i nærheten av skogmark opprettholdes i nok ei uke, til fredag 27. juli.

Det samme gjelder også åpen brenning av kvist, halm og annet virke.

Flere lynnedslag

Sist torsdag begynte det å brenne i Glitterdalen på Kvamsfjellet, etter lynnedslag. Brannmannskaper på stedet anslo området som ble rammet til å være 2-300 kvadratmeter. Det kom inn mange meldinger om brannen, som kunne sees på lang avstand. Også ellers i Innlandet førte lynnedslag til mange branntilløp samme dag.

I starten av juli rykket brannmannskaper ut til en skogbrann i Fåvang, rett ovenfor pukkverket før Trøståkersvingen på E6. Rundt 500 kvadratmeter ble svidd av.

- Fortsatt tørt

Siden brannen i Glitterdalen har det ikke vært meldt om tilsvarende branntilløp, forteller Martin.

- Folk er klar over at det er farlig nå, det virker som det går greit. Men det gjelder fortsatt å være forsiktig med alt som kan skape gnister og antennelse. Det er fortsatt tørt.

Brannmannskapene i Midtdalen har så langt i sommer hatt en del utrykninger, men som følge av forholdsvis kort responstid og flaks hva gjelder atkomst og avstand til stedene, har småbrannene blitt slokket forholdsvis raskt, sier brannsjefen.