Ved Vinstra stasjon er det smått og trangt om plass. At parkeringsplasser okkuperes av biler uten skilt, gjør det ikke enklere.

Parkert permanent

Dølen tok en runde ved stasjonens langtidsparkering, og kunne konstatere at de som returner for å hente bilene, får litt av en jobb med å måke fram kjøretøyet. Men det står også biler parkert som virker å stå der permanent. Blant annet en bil uten skilter, og en som virket til å ikke ha blitt fløtt på siden før snøen kom.  Ved parkeringsplassen på Vinstra vegpark står også en nedsnødd bil registrert i Litauen. Den har stått der siden tidlig i sommer i følge ansatte ved CirkleK-stasjonen i Lomoen.