Allerede forrige uke bestemte formannskapet i Ringebu kommune å bevilge 100 000 kroner til matkasser for de som trenger noe bistand inn mot jul.

Torsdag gikk et enstemmig kommunestyre i Sør-Fron inn for det samme.

– Dette er for å gi en håndsrekning, litt ekstra omtanke til folk som har det ekstra vanskelig nå før jul. Det er veldig spesielt at det er slik i et rikt land som Norge. Men vi må forholde oss til det, sier ordfører Ole Tvete Muriteigen i Sør-Fron.

– Dette er en viktig påminning om at vi har en jobb å gjøre med å utjevne forskjellene, legger han til.

Lions og Røde Kors

Ordføreren foreslo ekstrabevilgningen, og et enstemmig kommunestyre sluttet opp om forslaget. I vedtaket nevnes utdeling av matkasser og gavekort på Fron badeland som eksempler på hjelp pengene kan brukes til.

To frivillige organisasjoner får oppdraget med å sluse midlene til de som trenger hjelpa.

Kommunestyret i Sør-Fron beslutta torsdag å gi en håndsrekning til folk som har det tøft økonomisk. Foto: Wenche Margrethe Kulmo

– For å få midlene ut til de som trenger det så fort som råd, har administrasjonen beslutta at midlene skal deles likt mellom Sør-Fron Røde Kors Hjelpekorps og Sør-Fron Lions, og brukes til disse to organisasjonene sine gode initiativ mot vanskeligstilte nå før jul, opplyser tjenesteleder Bjørn Sletten i Sør-Fron kommune.

– Vi har tillit til at de vet best hvordan midlene skal deles ut for å treffe dem vedtaket gjelder, men ønsker likevel en kortfatta rapport når midlene er brukt, sier Sletten.

Jone-Elisabeth Strand, flankert av Jan Rune Berg (t.v.) og Arild Berntsen, er kontaktperson i Lions Sør-Fron for de som ønsker å søke om hjelp. Foto: Privat

Ble stum og veldig glad

President i Sør-Fron Lions Arild Berntsen sier han ble stum da han fikk høre om bevilgningen fra kommunen.

– Jeg ble veldig glad for den bevilgningen. De kronene får bein å gå på, sier Berntsen.

De som ønsker hjelp fra Lions i en eller annen form, enten det er mat, klær, ved eller annet, kan henvende seg til Jone Elisabeth Strand i Lions.

Han sier at når de behandler forespørslene med diskresjon og verdighet, er det mange som kan greie å nyttiggjøre seg hjelpa som kanaliseres gjennom Lions.

– Det vi ser, er at Lions og andre organisasjoner kan nå andre grupper av befolkningen, som ikke nødvendigvis er inne i hjelpeapparatet. Det kan være lettere å gå gjennom de uformelle kanalene og be om hjelp enn til det offentlige, sier Berntsen.

Han sier at de har mottatt betydelige beløp fra flere privatpersoner som også ønsker å gi en håndsrekning.

Lions Club Sør-Fron legger også ut informasjon på sin facebook-profil om hjelpetilbudet.

Det er Lions club Ringebu-Fåvang som er Ringebu kommunes samarbeidspartner for å ordne med matkasseutlevering, og de er allerede i gang med å promotere arbeidet. De har laget et enkelt system for å kunne registrere seg for å motta matkasse.

– Glimrende vedtak

Leder i Sør-Fron Røde Kors Ove Syslak sier han er veldig glad for midlene fra kommunen.

– Det er glimrende, jeg setter veldig stor pris på det, sier Syslak.

Han fikk vite om pengene ved lunsjtider fredag og sendte ut melding til folk i lokallaget for å få forslag til hvordan de skal bruke støtten og organisere hjelpa.

Sør-Fron Røde Kors har flere prosjekter på gang. Tirsdag arrangeres blant annet en gratis julemiddag for nybosatte flyktninger, enslige og foreldre med unger, i Venabygda. Det skjer i samarbeid med bygdekvinnelaget.

– Bevilgningen fra kommunen betyr at vi får gjort mye, mye mer, og det setter folk pris på. Det er stort engasjement rundt omkring, sier Syslak.