Dan Eddie Kjosmoen ser positivt på framtida, til tross for at han måtte stenge forretninga på Vinstra for to uker sida.

– Høge driftsutgifter over flere år, og en dårlig sommersesong i fjor, stilte oss dessverre i en dårlig økonomisk situasjon. Det førte til at vi ble insolvent og måtte melde oppbud, forteller Kjosmoen.

Er ønska

Men dørene ble altså ikke stengt lenge på malerforretningen.

– Jeg har fått med meg noen solide karer til å åpne et nytt selskap med mye bredere tilbud, slik at vi kan skape flere arbeidsplasser, sier Kjosmoen. Alt er ikke på plass, så navn på medeiere kan han ikke bekrefte ennå. De fleste ansatte blir med videre, forteller han.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på at folk ønsker at vi skal fortsette. De ønsker en spesialforretning. Vi velger å kjøre opp varelageret og åpne butikk, sier Kjosmoen.

Lokalt fokus

Den nye kjeden butikken er knytt til, heter Happy Homes, som er godt etablert både i Norge og Sverige.

– Det gir oss et bredere sortiment og mulighet til å være med å konkurrere på pris lokalt, sier Kjosmoen, som nå får mer kontroll på både pris og kampanjer.

– Ja, for det er hard konkurranse i lokalmarkedet nå?

– Det er det. Men når det er hardt priskjør rundt oss, så kan vi være med på den. Vi bestemmer sjøl vårt lokale sortiment, det kommer ikke noe flygeblad fra sentralt hold. Det viktigste for oss er å nå ut til lokalbefolkningen, ikke til folk i Oslo, slår Kjosmoen fast.

Mot hyttefolket

I tillegg til butikk og utsalg, blir de forhandlere av Overhallahus.

– Vi blir forhandlere, og kan dermed tilby kundene nøkkelferdige hus, interiørkonsultasjon og fargerådgivning. Hyttefolket peiler også Kjosmoen seg inn på.

– Vi forhandler for Hyttetorget, så det håper vi hyttefolket vil sette pris på, forteller han.

– Dette blir veldig spennende. Happy Homes har vært ivrige på å få oss med, så derfor har vi også fått en god start, legger han til.