Tunnelen gjennom Høgberget har vært mørklagt i flere dager, og en flokk med sauer har til stadighet søkt inn i tunnelen. Flere har meldt til Dølen om trafikkfarlige situasjoner med sau i vegbanen.

Vurderer tiltak

Statens vegvesen er kjent med problemene og er i ferd med å iverksette tiltak både vedrørende lys og sau.

- Vi har hatt tekniske problemer med lyset over en viss tid. Nå har vi personell på stedet som regner med å få lyset i orden igjen i løpet av dagen i dag, torsdag, sier prosjektleder for driftsseksjonen i Statens vegvesen, Mizanur Rahaman.

Når det gjelder problemet med sau som trekker inn i tunnelen, så lar det seg ikke løse like raskt.

- Det vil nok ta litt tid, selv om vi allerede har satt i gang en prosess for å få løst dette så raskt som mulig. Vi ser for oss at det enten utplasseres ferister eller felås i endene av tunnelen. Det bør løse sau-problemet, og fungerende lys vil bedre oversikten og dermed trafikksikkerheten. Men som sagt - det vil ta litt tid med å få på plass ferist eller felås, så vi opfordrer bilistene til å være på vakt og kjøre ekstra forsiktig gjennom tunnelen, sier prosjektleder Rahaman til Dølen.