Dette er den andre strekningen vegvesenet har overtatt. For halvannen uke sida, tok de over den første hovedentreprisen på E6 Frya-Sjoa, da AF Anlegg overleverte strekningen Frya-Vinstra.

Mye godt arbeid

Dermed er hele den 33 kilometer lange nye E6-strekningen mellom Frya-Sjoa overtatt av E6-prosjektet og Statens vegvesen.

- Det er mye godt arbeid som er utført av arbeidsfellesskapet Implenia Aurstad. Spesielt vil jeg trekke fram de store konstruksjonene som Kvam bru og Bjørkerusten viltovergang, samt gråsteinsarbeid på store støttemurer i krevende, bratt terreng, sier byggeleder Rune Smidesang i vegvesenet.

Fin kjøreopplevelse

I løpet av denne uka har det vært overtakelsesbefaringer langs den nye veglinja. Onsdag ble overtakelsesprotokollen underskrevet.

- Som byggherre gleder vi oss til å kunne gi billistene en fin kjøreopplevelse på ny E6 gjennom Gudbrandsdalen, sier Smidesang.

Sjøl om hovedentreprenøren i det store og hele er ferdige med sin jobb, gjenstår det en del arbeid før vegen kan åpne, blant annet skal en del teknisk utstyr installeres.

Vegen åpner 17. desember 2016.

Overtakelsesprotokollen ble undertegna av byggeleder i vegvesen Rune Smidesang (t.v.) og assisterende prosjektleder Gunnar Jan Valde fra Implenia Aurstad. Foto: Roar Holten, Statens vegvesen.