Gilleberg har i brev til rådmannen i dag, 1. juni, informert om at han ønsker å si opp sin stilling som kommunalsjef. Gilleberg går av med pensjon 1. januar 2017.

Kommunalsjefen skriver i brevet at Sør-Fron kommune har vært en god arbeidsgiver, der han har hatt mange spennende oppgaver.

- Jeg har prøvd å utføre dem etter beste evne, skriver Gilleberg.

- Jeg vil takke politikere, ledelse og medareidere for 26 gode arbeidsår preget av samarbeid og utvikling. Det er vemodig å slutte i et spennende arbeid. Jeg håper og tror at "nye krefter" vil sørge for at Sør-Fron kommune klare å oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag, skriver den avtroppende kommunalsjefen til rådmannen.