Vegen gjennom Frydalen landskapsvernområde er dermed stengt fram til 1. juni, da vegen åpnes for motorferdsel. Statens naturoppsyn (SNO) ved Finn Bjormyr satte opp skiltet 13.april, etter avtale med Ole Kristian Rudland, leder i Kvam Seterveger.

Ikke gjennomført hogst

Skiltet er plassert 300 meter fra brua over Frya, men vil bli flytta inn til vernegrensa når skisesongen er ferdig, skiver nasjonalparkstyret i pressemeldinga.

Tiltaket gjøres etter at Sødorp sameige brøtte opp vegen før påske.

Vegen er ellers stengt for motorferdsel, med unntak av tiltak knytt til skogdrift, mellom 1. desember og 1. juni.

Sødorp sameige har oppgitt at bakgrunnen for at de starta med brøyting 7. mars, var at de planla å utøve hogst, og slik vurderte det til å være i tråd med verneforskriftene.

- Da SNO ved Finn Bjormyr var på oppsynstur i området 20. mars, var vegen gjennom hele landskapsvernområdet brøyta. Det er ikke blitt gjennomført hogst, skriv nasjonalparkstyret ved Bengt Fasteraune i pressemeldinga.

Behandles i styret

Sameige har opplyst, skriver de videre, at de handla i god tro, fordi de planla hogst før snøsmeltinga starta opp, og at de også hadde satt opp skilt flere steder langs vegen 20. mars, med informasjon om at vegen er brøyta for skogsdrift og at annen ferdsel ikke er lovlig.

SNO har bedt styret for Rondane og Dovre nasjonalpark om å avklare hva slags ferdsel som er direkte hjemla i forutsetningen knytta til hogst i forvaltningsplanen for verneområdet.

- Saken vil bli behandla i styret, og det er viktig å få avklart reglene i forvaltningen slik at de ikke er til å misforstå. Det finnes flere mulige tiltak en kan sette inn for at vegen ikke skal bli brukt til annen motorferdsel enn hogst, som å stenge vegen med bom mellom 1. desember og 1. juni, sier Fasteraune. Han understreker at de ønsker å komme fram til løsning som alle parter kan leve med.

I et årlig trekkområde

Nasjonalparkstyret viser ellers til at vegen gjennom Frydalen går gjennom et årlig trekkområde for villreinbukk. De ber om at det vises spesielt hensyn nå på våren. Bukkene trekker i denne perioden over vegen og ned til lavere terreng for å finne beite.

Vegard Gundersen, seniorforsker i Norsk institutt for naturforkning uttalte til Dølen at dersom brøytinga av vegen inn Frydalen blir vanlig praksis, vil det være "spikeren i kista" for villreinens bruk av Tjønnseterfjellet/Gråhøe.