– Det har jo vært total katastrofe for avlinga her i bygda.

Ola Kjorstad vil ikke svartmale situasjonen, men erkjenner at sommerens tørke har skapt mye hodebry.

Utsetter å hente dyr

For knappe to år sida overtok han garden Nordgard Kjorstad på Harpefoss. Som følge av tørken og fôrsituasjonen, har han og samboer Helene Amblie Solerød utsatt å hente ned de rundt 600 dyrene fra fjellet med én uke, for å utnytte beitepotensialet på fjellet mest mulig.

– Vi er fornøyde med utmarksbeitet så langt, det ser ut som beitet har takla varmen bra. Men på jordene er situasjonen helt annerledes. Jeg slo i starten av juni, da trodde vi det skulle komme regn. Det ble 30 rundballer, men skulle vært borti 80–100 stykker. Sjøl med regnet som kom på slutten, vokser det for seint, sier Kjorstad.

Han anslår å ha mista halvannen slått. Etter sesongen skulle resultatet ha vært 300 rundballer, mens i år blir resultatet 120-130.

Bruker mer: Med mindre fôr fra egne jorder, går bruken av kraftfôr opp, forteller Ola Kjorstad.

Kjøper fôr i Hedmark

For å kompensere for manglende fôr på eget areal, har han og nabo Ole Petter Kjorstad inngått samarbeid med to såkornprodusenter i Odalen i Hedmark. Der får de slå 2 000 mål, som så skal presses, pakkes, fraktes og behandles med ammoniakk - en omstendelig jobb.

– På lasset går det 40 rundballer, og det er 1 200 totalt, sier Solerød, for å illustrere omfanget.

– Et forsiktig estimat gir en kostnad på 500 kroner per stykk. Det er en del, men samtidig mindre enn det andre har måttet betale, fortsetter Kjorstad.

Én milliard kroner

Søknadene om erstatning oversendes den enkelte kommune, som så behandler sakene. Når kommunen er ferdig, går saken så videre til Fylkesmannen.

I slutten av juli sendte Landbruks- og matdepartementet ut elleve tiltak som skulle avhjelpe situasjonen. Blant tiltakene var en mulig økning av forskuddsutbetalinga for avlingsskade fra 50 til 70 prosent og krav om raskest mulig behandling av søknader om avlingsskadeerstatning.

En prognose fra Landbruksdirektoratet viser at det på landsbasis er ventet å kunne komme opptil 15 ganger så mange søknader i år, sammenligna med tidligere år. Erstatningskravene fra gras- og kornprodusenter i Sør-Norge er venta å passere én milliard kroner.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har mottatt ca. 90 varsler om avlingsskadesøknader fra Sør-Fron og Ringebu, opplyser landbrukssjef John-Ludvik Dalseg. Tilsvarende tall for Nord-Fron er 43 varsler, forteller jordbrukssjef Eldri Siem. Hun venter at tallet vil stige framover.

Fristen for å levere inn søknad er 31. oktober.

– Forplikter med dyr

– Vi jobber med søknaden nå. Men det er ikke tvil om at vi aldri får det vi burde fått i erstatning, sier Kjorstad.

I fjor ble det investert i nytt fjøs på garden. De har forplikta seg til å ikke gi opp, sier paret.

– Vi har jo ikke så mye valg, det forplikter med dyr, sier Solerød.

Kjorstad understreker at det gjelder å tenke langsiktig.

– Hadde vi slakta dyr nå, ville vi ikke fått inntekt på dem til neste år. Vi har lånt og bestemt oss, men det er klart; Dette kan ikke fortsette i mange år. Til det er kostnaden for stor.