Ringebu, Dovre og Lom er gudbrandsdalskommunene med høyest prosentvis befolkningsnedgang av kommunene i Gudbrandsdalen i 2017. Det er kun Nord-Fron og Øyer som kan vise til vekst i befolkningen det siste året. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Størst nedgang i Ringebu

Riktignok er økningen for Nord-Fron sin del marginal, men den er på fem personer. Det bor nå 5728 personer i Nord-Fron kommune. Øyer har en befolkningsøkning på 48 personer, og er kommunen med størst befolkningsøkning i Gudbrandsdalen.

Av de to andre midtdalskommunene, så er det Ringebu som har mistet flest innbyggere siste år. Der bor det nå 48 færre enn for ett år tilbake. Det bor nå 4454 personer i Ringebu kommune. I Sør-Fron bor det 17 færre, og kommunen har nå 3163 innbyggere. Ser vi nordover til Sel kommune, så har de 44 færre innbyggere enn for et år tilbake. Det gir Sel et innbyggertall på 5872 personer. I Lillehammer bor det nå 27938 personer, som er 157 flere enn for et år tilbake.