Det var ekteparet Herma og Odd Gjetsund som ble brutalt drept og mishandlet i hjemmet sitt på Otta 1. august i 2022.

Nå har politiet tatt ut tiltale mot mannen i 40-årene, som ble pågrepet i nærheten av åstedet av bevæpnet politi, samme kveld som meldingen kom om drapet.

Verne samfunnet

Påtalemyndigheten mener at den tiltalte var utilregnelig på handlingstidspunktet på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand. Han kan dermed ikke dømmes til fengsel.

I ei pressemelding opplyser statsadvokaten at en tiltalebeslutning vil fremmes for retten, med krav om at retten avsier dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Påtalemyndigheten mener det foreligger nærliggende fare for nye alvorlige straffbare handlinger som setter andre personers liv eller helse i fare.

– En dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er derfor nødvendig for å verne samfunnet mot nye alvorlige straffbare handlinger, opplyser statsadvokat Torbjørn Klundseter i pressemeldinga.

Tiltalte er for tida innlagt på psykiatrisk sjukehus.

Klundseter er aktor i saken, mens forsvarer for den tiltalte mannen er Anders Gustav Bjørnsen. Bistandsadvokat er Øystein Skurdal.