Todageskurset på Lillehammer var det første av nærmere 20 eldrerådskurs fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Nærmere 170 eldrerådsmedlemmer deltok.

Aktiviteter og boliger

Innlandet har en eldre befolkning enn gjennomsnittet i Norge, og det er flere innbyggere over 65 år enn under 20 år. På eldrerådskurset fortalte representanter fra flere innlandskommuner om hvordan de jobber med å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn.

Karen Stampen fra Gjøvik kommune presenterte nettsiden «Senior i Gjøvik» og fortalte at saker om aktiviteter er mest lest. Kine Vestad fra Engerdal kommune, snakket om hvordan de har kartlagt behovet for boliger for eldre. Tone Wabakken fra Hamar kommune, presenterte deres arbeid med «seniortråkk» som er å vandre i nærmiljøet for å undersøke hvordan eldre opplever det.

Ordfører i Lillehammer, Hans Olav Sundfør, ønsket alle deltakerne fra Innlandet velkommen til og understreket viktigheten av eldreråd for å gjøre samfunnet bedre tilpasset den eldre befolkningen. Foto: Elena Gonder

Handlingsplan i Nord-Fron

I Nord-Fron er alle medlemmene i eldrerådet nye, også leder Randi Nordlien Berg.

- Hos oss er vi alle nye medlemmer, så det er veldig fint for oss å få god opplæring i fellesskap. Nå ser vi frem til å jobbe med handlingsplan utover våren. Så langt har det vært en veldig takknemlig oppgave å være leder for eldrerådet i Nord-Fron. Medlemmene er veldig engasjerte, og vi ser frem til å jobbe med handlingsplan utover våren, sier Randi Nordlien Berg.

Olav Sæbø representerte Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Elena Gonder

Et rådgivende organ.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et eldreråd som fungerer som et rådgivende organ i behandlingen av alle politiske saker som om

handler eldre. Eldrerådene oppfordres også til å ta opp saker på eget initiativ. Eldrerådene og Pensjonistforbundet har etterspurt bedre opplæring av eldreråd lenge, og i 2021 vedtok Stortinget at eldrerådene skulle få bedre opplæring. Det nye Eldrerådskurset arrangeres av Senteret for et aldersvennlig Norge, som er en del av Helsedirektoratet. Kurset består en digital og en fysisk del.

- Vi er glade for å være i gang med kurssamlinger over hele Norge. Eldrerådskurset skal inspirere og gjøre deltakerne fra Innlandet bedre rustet til å være eldreambassadører og forstå eldrebefolkningen i kommunen sin, sier Wenche Halsen, leder i Senteret for et Aldersvennlig Norge.