- Dette skjer som en tilpasning til framtida, men to ansatte blir værende for å tilby de vanlige banktjenestene ved vår filial på Hundorp, forteller pressekontakt i Sparebank1Gudbrandsdal, Trond Slåen til Dølen.

Mer fleksibilitet

Slåen kan fortelle at denne omorganiseringen vil gjøre hele organisasjonen mer fleksibel.

- Ved å lokalisere kundesenteret til vår hovedkontor på Vinstra får vi samlokalisert en større del av staben. Det gjør oss mer fleksible ved at vi enklere kan fylle flere funksjoner, og det gjør det også enklere å gjennomføre diverse kurs og annen opplæring. Vi ser det også slik at vi får en kompetanseheving i hele bedriften ved å samlokalisere og dermed få et større fagmiljø samlet på ett sted, påpeker Slåen som ved siden av å være pressetalsmann, også er assisterende banksjef for marked og kommunikasjon i Sparebank1Gudbrandsdal.

Ombygde lokaler

De seks ansatte i kundesenteret flytter inn i nye ombygde lokaler i andre etasje ved bankens hovedkontor i Nedregate på Vinstra.

- Vi har den siste tida bygd om nordre del av andretasjen fra kontor og styrerom til et åpent kontorlandskap for kundesenteret. Sjølve flytting vil skje i nær framtid, forteller Slåen til Dølen.