Jone Eilsabeth Strand sitter denne kommunestyreperioden som representant for Sør-Fron AP i kommunestyret og formannskapet - ordførerstolen kan være neste stopp.

- Det må påpekes at jeg er nominert. Det kan komme benkeforslag fra AP-gruppa under det avgjørende møtet 28. august, påpeker den nominerte ordførerkandidaten.

Enstemmig nominasjonkomite

Arne Bredeveien har ledet APs nominasjonkomite som kommer med forslag om Jone Elisabeth Strand som ordfører og Per Gunnar Hagleien som varaordfører for AP i Sør-Fron.

- Vi i nominasjonskomiteen sendte ut melding med forespørsler om kandidater til alle våre partimedlemmer, og konkluderte med at Jone og Per Gunnar er et godt valg. Det er et par som utfyller hverandre godt. Jone har i denne perioden vist seg som en aktiv, uredd og engasjert politiker både i kommunestyret og i formannskapet. Hun har lang fartstid fra AUF, og vil representere kommune og innbyggerne på en god måte. Per Gunnar vil med sin breie erfaring gjøre sitt til at de to utfyller hverandre godt, sier Bredeveien til Dølen.

Stolt over nominasjonen

Ordførerkadidaten sjøl, Jone, er både stolt og litt ydmyk over å ha fått denne tilliten.

- Dette er definitivt den største tilliten du kan få i Sør-Fron kommune, sier 24-åringen som måtte gå litt i tenkeboksen før hun sa ja til å bli nominert til å stille som APs kandidat til ordførervervet.

- Jeg gikk en runde med nærmeste familie og fikk støtte hele veien også der, på samme måtte som i nominasjonskomiteen, så da var det bare å gå for det. Jeg binder meg til Sør-Fron i fire nye år, men det er her jeg trives og det er her jeg vil bo. Å få Per Gunnar som varaordførerkandidat, setter jeg stor pris på - med sin erfaring kan han holde meg litt igjen så jeg ikke tar helt av...

- Hva kan du bidra med i valgkampen for å ta tilbake makta og ordførerstillingen?

- Det får vi se på sammen med partiet når valgkampen skal planlegges. Men jeg vil garantert jobbe målrettet for at alle som har sin stemmerett skal komme til valgurnene og bruke den. Jeg har en god tone blant folk i kommunen, og det gjelder både gammel og ung. Det blir nok et spennende valg, sier Jone til Dølen.