Saken går tilbake til 2015 da de nye eierne over natten gjorde om driften ved Rondablikk fra Høyfjellshotell til asylmottak. Tidligere ansatte ved høyfjellshotellet forteller om kaotiske tilstander og en uholdbar arbeidssitusjon.

Ansvar plassert

Oslo tingrett kritiserer de to eierne av Rondablikk i sterke ordelag, og mener de to eierne, Ola Moe og Lasse Røsland, med vilje har trenert saken. Begge de to ble dømt til å betale over en million i erstatning og saksomkostninger. Tingretten gir Mansen medhold på alle punkter.

Advokat Fredrik Lund Skyberg mener at eier Ola Moe helt bevist opprettet en uklar selskapsstruktur for å unngå å bli stilt til ansvar. Han varsler nå fleer søksmål fra tidliigere ansatte ved Rondablikk dersom ikke de to eierene vil gå for en minnelig løsning. I følge NRK vil begge de to eierne anke saken på alle punkter.