Sjefen på Kiwi i Kvam, mener bestemt at Kvam-samfunnet vil slå ring om og bruke de tilbudene de har. Ikke bare for å bevare bedriftene og arbeidplassene, men også for å ta vare på sosiale arenaer der folk treffes til daglig.

Derfor ble han med i en investorgruppe som kjøpte Vertshuset Sinclair.

– Jeg kan ikke tenke meg et Kvam uten Sinclair. Hadde ikke investorgrupppen tatt grep og kjøpt for å reåpne vertshuset og motellet, ville jeg nok vurdert å gjøre det på egen hånd.

– Men det ligger vel også en forretningstanke bak det hele?

– Du kjøper ikke noe du ikke har trua på. Vi gjorde et greit kjøp, og på sikt skal Vertshuset Sinclair bli en grei butikk, uten at vi har forhåpninger om at det skal blomstre opp igjen og bli som under storhetstida da E6 gikk rett utenfor døra.

–Når åpner dere dørene for folk flest?

– Vi har allerede mange overnattingsgjester på rommene. Det meste er anleggsfolk og forretningsreisende. Frokost serverer vi hver dag via en avtale med et cateringselskap. Det har vært mange forespørsler fra bussgrupper, men vi tør ikke si ja til det før vi har en kokk og daglig leder på plass. Intervju med aktuelle til denne stillingnen, foregår i disse dager. Sommeren vil nok gå før vi åpner for fullt. Vi har allerede arrangert en pubkveld, og det med fullt hus. Slike kvelder vil vi arrangere en åtte til ti ganger i året for å skape litt uteliv i Kvam.

– Men Kvamsbordet er vel lett å fylle?

– Det er allerede fylt. Vi har ordnet det slik at de som vil høre til blant den gjengen, kan komme til morgenkaffe samtidig som vi serverer frokost til de som bor på rommene. Fungerer helt greit det, og «Sølvreven» er også innom innimellom. Det er viktig for oss å ta vare på både de gode tradisjoner og det gode ryktet som Sinclair har opparbeidet gjennom mange år.

– Det ryktes at du mer eller mindre allerede fungerer som den nye kroverten på Sinclair?

– Det er vel på sett og vis riktig det, men det er ingen varig løsning. Det blir kun nå i overgangsfasen. Jeg skal fortsatt være butikksjef på Kiwi rett over vegen, men jeg ser absolutt muligheten for at gjestene på Sinclair også kan bli mine kunder i butikken – på samme måte som jeg kan dra nytte av økt sommerbesøk på krigsmuseet rett ved. Det er slik vi må tenke i Kvam – jobbe sammen og skape noe sammen.

– Har du merket en stor nedgang på omsetningen i Kiwi-butikken etter at E6 havnet utenfor sentrum av Kvam?

– Naturlig nok har jeg det, men det var på ingen måte som å slå av en bryter. Vi budsjetterer i år med en omsetningsnedgang på 15 prosent, og det ser ut til å treffe rimelig bra. Men en skal huske på at alle anleggsfolkene som bodde i Kvam, også handlet veldig mye. Så den reelle nedgangen er vel mer fra åtte til ti prosent.

– Hvor skal du hente inn den tapte omsetningen?

– Det store kundegrunnlaget er selvsagt lokalbefolkningen i Kvam, men jeg har håp om at hyttefolket vil bidra med økt handel de neste åra. Den store hyttebyggingen på Kvamsfjellet med tilrettelegging av vann, strøm og kloakk, vil nok føre til økt bruk av hyttene, og dermed økt omsetning. Alle de stor arrangementene på Kvamsfjellet vil nok også bidra.

– Det blir lite ferie på deg nå da?

– Mulig, men jeg tar en uke fra mandag. Da skal jeg være budeie på på setra innpå Fiskdalen.