Da E6 ble lagt om, gikk flere bedrifter langs gamlevegen usikre tider i møte. Disse tidene ble akkurat så vanskelige som eier av bensinstasjonen i Kvam, Sten Morten Krok, frykta. Nå må han kaste inn håndkle.

- Vi har hatt stor nedgang. Den ligger på over 40 prosent, forteller Krok.

- Det var merkbart nesten med en gang vegen ble lagt om, men tydelige dess lengre tid det har gått. Det blir for lite lønnsomt. Det er harmelig, for jeg mener egentlig det er viktig for bygda å beholde stasjonen her, sier Krok.

Gjort endringer

Og nettopp derfor har han også stått på for å overleve.

- Vi har prøvd å gjøre diverse endringer. Vi begynte med pizza, med mer vasking og med endra åpningstider. Vi har også få ansatte. Bygdefolket har vært flinke til å bruke oss, men gjennomgangstrafikken er borte. Det var også merkbart for oss at Sinclair stengte. Det genererte også trafikk til oss, sier Krok.

Kan komme noe nytt

Fredag ble folk i bygda kontakta, for å blant annet hente ut dekk som er lagra på stasjonen.

Det er rart, synes Krok, som har jobba ved Statoil i 21 år og drevet den i 12, å skulle stenge.

- Harmelig er det. Men vi har prøvd det vi kan, sier han.

Krok presiserer likevel at det framover skal være mulig å fylle drivstoff på stasjonen.

- En kortstasjon skal komme på plass ganske raskt, sier han.

Det er Bjørn Tungen som eier bygget. Til Dølen forteller Tungen at det er godt mulig at det vil bli annen butikkdrift i lokalene. Uten at han kan komme med konkrete opplysninger nå.

Fredag henta folk ut dekkene sine, som er lagra på stasjonen. Foto: Tone Sidsel Sanden