Resultatet viser at det er registrert 15 færre jervekull i Norge i år enn i fjor, og det tilsvarer en nedgang på 23 prosent, fra 65 kull i fjor til 50 kull i år. Det er over det nasjonale bestandmålket på 39 kull.

– Bestanden er likevel fortsatt over det nasjonale bestandsmålet, og har vært det siden 2003, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Rundt 350 voksne jerver

Jerven føder valper i februar og begynnelsen av mars måned, og utover våren pågår det en hektisk aktivitet i felt over hele landet for å spore opp jervehi med valpekull. Det gjøres også kontroller på barmark i noen tilfeller. Ut fra antall registrerte jervekull beregnes det hvor stor jervebestanden er, og det anvendes et snitt av antall kull de tre siste årene.

– Med 50 kull i år, 65 i fjor og 52 i 2014 tilsvarer det en bestand på rundt 350 voksendyr i Norge, som er omtrent på samme nivå som i 2014 og 2015, sier Kindberg.

Det er i år registrert en nedgang i antall jervekull i alle landets rovviltregioner, sammenlignet med 2015.

– Den største endringen ser vi i Hedmark, hvor det har vært en nedgang på fem kull. I regionene  Oppland, Nordland og Troms og Finnmark, er det i hver av dem registrert en nedgang på tre kull sammenlignet med i fjor. I trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal er det registrert en nedgang på ett kull, informerer Kindberg.

Alle regioner over målet

Hvis man kun ser på resultatet for 2016 alene er alle regioner på eller over bestandsmålet i år. Hvis man ser på gjennomsnittlig antall registrerte kull de tre siste årene, som er relevant for overføring av myndighet i forvaltningen, så er samtlige regioner over bestandsmålet. Man anvender et snitt fordi det varierer hvor mange voksne tisper som føder valper hvert år, blant annet på grunn av alder og tilgang på mat. Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av 7 av de 50 jervekullene som er registrert i år.