Mye av historikken fra krigsåra i Gudbrandsdalen er å finne i krigsminnesamlinga i  Kvam. Frigjøringsdagen ble det gjennomført til sammen fire blomsternedleggelser på Kvam kirkegård og i Fredsparken rett ved.

Krigsminner i Kvam

Kvam var krigsarena våren 1940, og på Kvam er det flere minnebautaer over de som mistet livet - både soldater og sivile. I regi av Gudbrandsdal Forsvarsforening ble det lagt ned blomster ved alle disse minnebautaene på Frigjøringsdagen, eller "Frigjørings- og veterandagen", som den ble navgitt fra 2011. Representanter fra Gudbrandsdal Forsvarsforening gjennomførte også flere blomsternedleggelser. Blant annet på Nord-Sel og i Venabygda. Rundt 25 personer hadde møtt fram for å  overvære markeringen i Kvam, og krigsminnesamlinga var også åpen for publikum etter at de offisielle seremoniene var over.