Sinclair as har i dag inngått en avtale mellom Jon Selfors og Sparebank 1 Gudbransdal om kjøp og overtagelse av Vertshuset Sinclair på Kvam.  Bak det nye selskapet står det to lokale firmaer, Rondaplassen as og LWE as

Bak Rondplassen AS står Ole Kristian Rudland og Simen Killi, mens Bjarne Weikle er innehaver av LWE AS. Alle er bosatt i Kvam.

Ny drift som før

- Det nye selskapet vil bygge videre på det arbeidet og den driften som har ført Vertshuset Sinclair frem til en av Norges mest kjente veikroer. Som følge av omleggingen av E6, vil konseptet endres noe med vektlegging på mat og overnatting, uttaler de nye eierne i en pressemelding.

Selskapet ønsker å åpne Sinclair så rask som mulig og vil innen kort tid åpne for rom utleie med frokost. Den videre driften vil starte opp igjen så snart selskapet får ansatt nøkkelpersoner som bla. kjøkkensjef.

Historisk og lokalt

De nye eierne ser også framitdige muligheter i å benytte Sinclairs historikk og den lokale matproduksjon som et bærende element i den videre drift.

- Den forankringen Vertshuset Sinclair har i den lokale historien, vil også gjenspeiles i det nye mattilbudet som kommer. Sinclair har som målsetning at 80 prosent av maten som serveres skal være fra lokale produsenter, Gudbrandsdalen og innlandet. Sinclair skal servere god mat i tradisjonsrike og historiske lokaler, heter det i pressemeldingen.

Sinclair har også en stor samling av museumsgjenstander fra Skottetoget i1612 og fremover.  Arbeidet med å ta vare på, synliggjøre og fortelle om disse historiske hendelsene, vil være en viktig del av Sinclair.

- Til å videreføre dette arbeidet vil Jon Selfors, Gudbrandsdal krigsminnesamling og Kvam historiske forening forhåpentligvis være viktige støttespillere, skriver Ole Kristian Rudland som har undertegnet pressemeldingen.