Flere bilbergere gjør som bilberger Kjetil Ovrum på Vinstra - de sier nei til nye avtaler med redningsselskapene Falck og Viking.  Avtaler som gir mindre betalt og pålegger dem ubetalt beredskap døgnet rundt, som Dølen skrev om 6.august.

– Det er et opprør på gang blant bilbergere over hele landet nå, og vi støtter dem fullt ut, sier Regionsjef i Norges Lastebileierforbund Roar Melum.

Slutt på gratisberedskap

Lastebileierforbundets regionsjef påpeker at systemet som i dag skal sikre beredskapen og samfunnssikkerheten langs vegene, ikke fungerer.

– Dette systemet er ikke lenger bærekraftig. Bilbergere over hele landet sier rett og slett i fra at nok er nok, sier Melum, og påpeker flere elementer i denne avtalen som det må gjøres noe med.

– For det første:  Vi kan ikke ha det slik at døgnberedskapen langs vegene våre skal være avhengig av godvilje fra bilbergere som utførere gratisberedskap på vegne av redningsselskapene, forsikringsselskapene og samfunnet for øvrig. Arbeidsmiljøvernloven skal gjelde for alle. Det blir også helt galt at prisene dikteres ned, og ikke følger den generelle prisutviklingen i samfunnet – utstyret for bilbergerne blir ikke billigere og personalkostnadene likeså.

For det andre mener Melum at forsikringsselskapene må komme på banen sammen med bilbergerne, som faktisk utøver den redningsjobben de selger som et produkt til sine forsikringskunder, og ikke forskuttere at bilbergingsstasjonene skal godta redningsselskapenes dikterte priser.

– I realiteten sitter nå forsikringsselskapene med produkter de har solgt til sine kunder, men det er et produkt uten verdi så lenge det ikke eksistere gyldige avtaler i flere regioner, sier en både irritert og oppgitt regionsjef i Norges Lastebileierforbund.

Liv og helse

Dette er blitt et sammensatt system som ikke fungerer lenger, mener Melum.

– I all sin enkelhet omhandler det å ha en samfunnsberedskap som går på trygghet for liv og helse. Politiet, ambulansefolk, brannmannskap og folk flest, forventer at en bilberger kan tilkalles for å dukke opp raskest mulig og hvor som helst døgnet rundt.  Slik vil det ikke bli i framtida  om det systemet vi har i dag videreføres – det er ikke bærekraftig. Bilbergerne vil rett og slett ikke ha det økonomiske grunnlag som trengs for å opprettholde verken driften eller beredskapen,  sier Melum til Dølen.

Ny prisavtale mellom forsikringsselskapet IF og redningsselskapet Falck skulle vært implementert  fra 1. august, men den er nå utsatt.

–  Implementeringen blir forsinket og vi kommer tilbake med info om oppstart ca 20.august, skriver Falck Redningstjeneste i en mail.

Dølen vil følge utviklingen i denne bilberging-saken.