Og nå vil redningsselskapene Falck og Viking attpåtil redusere betalingen for selve bilbergingsjobben.

– Fakta er at bilberging var bedre betalt i 2008 enn det er i dag. Og nå får vi nye prislister med reduserte priser – rett og slett dikterte priser. Noe må gjøres med måten bilbergingstjenesten administreres på. Det kan ikke være slik at private selskaper ene og alene skal kunne legge premissene for hvor god beredskapen skal være langs vegene. Her må sentrale myndigheter inn.  Det handler til sjuende og sist om samfunnssikkerhet og trefikkberedskap, påpeker Ovrum.

Ingen kontrakt

Bilbergingsselskapet til Kjetil Ovrum på Vinstra forhandler om å signere nye avtaler med redningsselskapene Falck og Viking. Han teller på knappene og teller kroner og øre vedrørende den videre drift.

–  Det må lønne seg å drive med bilberging for at vi skal kunne ha oppdatert materiell og kunne lønne personell med nødvendig faglig kompetanse. Lønnsomheten er ikke der i dag, og slik utviklingen går, vil den heller ikke være der i framtida. Det er realiteten for oss som driver ute på landsbygda, sier Ovrum.

Viking Redningstjeneste har i et skriv til Ovrum poengtert at de har bidratt til en volumøkning på 20 prosent til Ovrums bilbergingsstasjon siden 2013. Men dette avviser Ovrum som reel inntjening for bedriften.

–   I sentrale strøk, med stort volum, er den økonomiske situasjonen annerledes enn ute på landsbygda.  Denne volumøkningen på 20 prosent veier ikke opp for alle kostnadene som øker, så lenge vår inntjening går ned år etter år. Jeg kan ikke fortsette med å ta på meg beredskapskostnaden mine ansatte skal ha fordi redningsselskapene forlanger å ha det døgnet rundt 365 dager i året. Da må i så fall redningsselskapene betale oss for denne beredskapen de tilbyr sine kunder – som i realiteten igjen er de forskjellige forsikringsselskapene. En 24 timers beredskap handler ikke bare om kroner og øre, men også om Arbeidsmiljøloven. Det virker som om Falck og Viking ikke har forstått det, sier en ganske så oppgitt Ovrum.

Vurderer tungbil

Ovrums bilbergingsselskap er på trappene til å anskaffe seg en tungbergingsbil. En investering han må ta midler fra en binæring for å kunne klare.

– Jeg må ta en halv million i egenkapital fra bilopphuggeriet for å kunne gå til innkjøp av tungbergingsbil, og det er ikke første gang bilopphuggeriet må bidra økonomisk for at bilbergingsselskapet skal kunne driftes. Jeg så det som nødvendig med tungbil. Vegen over Venabygdsfjellet er krevende vinterstid, ny E6 med to lange tunneler gjennom Fron og Ringebu kommer og de nærmeste med denne tjenesten er på Lillehammer og Dombås. Ambulansetjenesten og Politiet ønsker begge tungbilberging i Midtdalen, men jeg kan ikke fortsette med å subsidiere bilbergingstjenesten fra annen drift, og heller ikke drive med gratis beredskap.

Her  må både Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet komme på banen og sørge for at det blir ryddet opp i de økonomiske forholdene, og bidra til at vi får den beredskapen vi trenger langs vegene ute i Distriktsnorge mener Ovrum.

– Det er et opprør på gang i bilbergingsbransjen nå, sier han.

Avviser beredskapsbetaling

Bent R. Lyngmo i Viking Redningstjeneste  informerer i en mail om at de overfor Samferdselsdepartementet er i ferd med å synliggjøre og få frem betydning av bilbergere som et viktig bidrag for samfunnsberedskapen, men han avviser at de skal betale for bilbergernes døgnkontinuerlige beredskap.

– Det er en viktig forskjell mellom offentlige nødetater som over skatteseddelen kan opprettholde døgnberedskap, og oss som privat organisasjon som må vinne kontrakter på det åpne markedet. Ingen private aktører dekker mer enn det som blir honorert per oppdrag, skriver Lyngmo i Viking Redningstjeneste.