- Det er et arbeid i kontinuerlig prosess. Det er stadig nye ting å ta tak i, men vi har også gjort mye her, sier Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir.

Hun og Eivind Slettemeås har i flere år jobbet med å gjøre det gamle hotellet langs Dovrebanen både beboelig og mer anvendelig, til blant annet atelier, konsertsted og overnattingssted. I sommersesongen er det også kafedrift i de gamle lokalene.

Nå er Harpefoss Hotell en av sju mottakere av midler til kulturminner i Midtdalen.

- Ei kulturminnebygd

Det som en gang ble kalt «et spøkelseshus», etter å ha stått tomt i mange år, har vært gjennom mang en forbedring, men fortsatt gjenstår mye arbeid. Og restaurering koster.

Kulturminnefondet fikk i forrige søknadsrunde inn 1105 søknader fra hele landet. Av disse fikk 508 prosjekterstøtte, totalt 101 millioner kroner. Midlene tildeles prosjekter i tilknytning til kulturminner i privat eie.

- Jeg er glad for å få komme hit, tidligere har jeg kun kjørt forbi, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Han betegner Sør-Fron som ei kulturminnebygd, noe ordfører Ole T. Muriteigen ikke har noe i mot å høre.

- Det er sjelden summen det søkes om deles ut, men i dette tilfellet ble den det, forteller Bjørgen. Han påpeker at søknaden fra «hotelleierne» var gjennomarbeida, og at det er et pluss at driverne har åpna opp for publikum, samt skapt næringsvirksomhet i et kulturminne.

Nye prosjekter

- Dette er jo ikke vårt fagfelt og var noe helt nytt for oss. Men vi har fått mye inspirasjon og motivasjon gjennom naboer og andre i nærmiljøet, forteller Slettemeås.

I «Pakkhuset», et rom som nå er restaurert og brukes som utstillingslokale, lakk det vann rett inn gjennom taket. Deler av bygningsmassen er nå utstyrt med tett tak, men fortsatt gjenstår mye arbeid, for å fjerne lekkasjer i den ærverdige bygningen. Også låven, som i sin tid sang på siste verset, har fått en betydelig oppjustering innendørs.

Et steinkast unna det gamle hotellet lå det en gang et trehus, som utgjorde Harpefoss stasjon. I dag er så og si alle spor borte, men på sikt vil Gudmundsdottir og Slettemeås få på plass en ny bygning der, som blant annet vil huse arbeidslokaler for kunstnere som besøker stedet.

Simen Bjørgen får se hvor det er behov for utbedring av taket. Foto: Silje Josten Lien