For Leo Ajkic, programlederen fra NRK er mest kjent for det motsatte av å bruke pekefinger: Han kommuniserer med ungdom på pen respektfull og ærlig måte.

Ajkic er blant annet kjent som programleder for serien Rus, en serie han ble belønna med prisen som beste programleder under Gullruten.

Nå er han aktuell som foredragsholder om temaet rus og ungdom.

Mandag kveld tar han turen til Sør-Fron kulturhus, før han møter midtdalsungdom til to foredrag tirsdag.

Det er Utvalg for holdningsskapende arbeid (HSA) i Midtdalen som står bak arrangementet.

– HSA har alltid forebyggende arbeid på agendaen, og dette foredraget er et av flere tiltak som er på trappene, forteller Ida Kristin Myren, leder for Ung i Midtdalen.

Russepresident Hanna Olstad Solberg skal lede samtale med Ajkic og politikontakt Kjell Bakken. Foto: Emil Sjåstad Nyeng

Spørsmål og forventninger

Mandag kveld er det mulighet for alle foreldre og foresatte til ungdom til å høre Ajkic og foredraget «Trygg festing og samhold».

– Ajkic bruker ikke pekefinger når han snakker om temaet, men er opptatt av at ungdom skal vite, ta gode valg for seg selv og passe på hverandre, sier Myren.

– Tanken bak dette opplegget er å få satt søkelys på det ungdom lurer på, men som de kanskje ikke spør om hjemme, og ikke helt vet hvordan de skal få svar på relatert til rus. Et viktig poeng er også at foreldre får høre det samme som ungdommene får høre. legger hun til

Mandag kveld er også russepresident Hannah Olstad Solberg med og skal lede ei samtale med Ajkic og med politikontakt Kjell Bakken i etterkant av foredraget, der de vil prate om ting som ungdom lurer på i forhold til rus.

Tirsdag er det ungdommene sin tur til å høre Ajkic fra scenen på Inntunet på Vinstra vidaregåande skule. Det vil til sammen være rundt 670 ungdommer som få høre foredraget med NRK-programlederen.

9.- og 10. trinn ved alle tre ungdomsskolene, samt elevrådet og russestyret er invitert.

– Hovedmålgruppa for foredraget er denne gangen 9.-10.trinn, og er valgt fordi de er i den alderen at mange snart skal konfirmeres, eller skal over til videregående. Med dette følger det også en del spørsmål og forventninger som de har. Dette foredraget er tenkt som et tiltak for å bevisstgjøre dem på hva som rører seg og forskjellig de må forberede seg på og ta en stilling til, sier Myren.

Ida Myren håper foredraget vil gi nyttig kunnskap både til foreldre og ungdom. Foto: Guste Gecaite

Holdninger spiller inn

Myren forklarer at elevrådet og russestyret skal bringe kunnskap om teamet videre ut til de andre elevene.

– Russestyret og elevrådet ved videregående er invitert med fordi de er valgt av sine medelever, og har en rolle som påvirker andre med sine holdninger. Det å gi tilbudet til elevrådet gjør at alle klasser på videregående har én representant på foredraget som igjen kan bringe tilbake kunnskap og skape diskusjon og bevisstgjøring i sin egen klasse, forklarer hun.

Arrangøren håper at besøket fra Ajkic vil føre til diskusjoner og det å ha samtaler om teamet rus hjemme.

– Dette kan avklare forventninger ungdom og foreldrene deres har til festing etter konfirmasjonsalder og overgang til videregående, mener hun, og fortsetter:

– Holdninger til foreldre spiller inn på ungdommene, og vi håper at foredraget vil gi både ungdommene og foreldrene litt mer kunnskap om temaet, også om hvor de kan henvende seg dersom de har bekymringer.