Det er stor fare for påkjørsel av elg og rådyr på strekningen Spekhus - Løysnes- Fåvang kirke langs E6 Gudbrandsdalsvegen, og i samråd med lokale viltmyndigheter, har Statens vegvesen vedtatt å reduserte fartsgrensa på strekningen.

Vedtaket er gjeldene fra 17.januar og inntil 3 måneder. Fartsgrenseskiltene skal fjernes så snart den store faren for viltpåkjørsler er over.