- Vi har jobbet med mål om å rekke fristen, som var innen utgangen av november, men det går dessverre ikke, sier byggeleder for tettstedstiltakene i Nord-Fron i Statens vegvesen, Wenke Hagelund Vedum.

Utsetter siste asfaltering

I en pressemelding opplyser Statens vegvesen at deler av arbeidene på gamle E6 gjennom Vinstra og Kvam vil ta en pause fram til våren. Blant annet vil asfaltering utsettes i påvente av økende temperaturer.

- Vi hadde håpet å komme lengre, men vi kom seinere i gang med arbeidet, som følge av klage på tildeling i sommer. I tillegg har vi også gjort ekstra tiltak, når asfalten likevel var fjernet og gravearbeidene i gang.

Arbeidet langs vegen opphører ikke umiddelbart. På Vinstra skal den nå mørklagte strekninga i Øvregate, fra Sødorptunet og nordover, igjen få belysning. Gangvegen langs samme strekning skal settes i stand midlertidig, slik at den kan brukes fram til arbeidet fullføres til våren.  Ved den omdiskuterte avkjøringa ved Byrebrua vil formen på det nye krysset være klar før arbeidet opphører. Innsnevringa i vegen vil komme på plass, mens rabatten på stedet først kommer opp til våren.

Klart til sommeren

I Kvam fortsetter arbeidene mellom kirka og Fredsparken fram mot jul, mens heving av Slettakrysset og bygging av portalen i nord gjøres til våren. Det samme gjelder også den siste asfalteringen på veg og fortau.

Hovedfokuset nå er å åpne gangveger, rydde opp langs vegen og sikre permanent belysning, opplyser vegvesenet.

- Når arbeidene i Vinstra og Kvam tar til igjen for full utpå våren, skal tettstedsgatene etter planen stå ferdig tidlig på sommeren, sier Vedum.