– Jeg er glad for at vi har alle aldersgrupper her, sier Marte Sandum Barkenæs (34), lærer ved Harpefoss skule.

Ifølge tall fra Statisk sentralbyrå for 2017, utgjør grunnskolelærere i alderen 40 år og yngre halvparten av lærerstaben i Sør-Fron. Det plasserer kommunen på toppen i Oppland.

– Det er ikke nødvendigvis alderen, men erfaringen som spiller inn, å ha folk med ulik erfaring i staben er viktig, fortsetter Barkenæs.

Pendler til jobb

I likhet med kollegaene Simen Manseth Rebbestad (28) og Bente Gaukstad (29), har hun fast jobb. De tre sitter med inntrykket av at det å få seg fast jobb som lærer ikke er bare lett. Nyansettelser utover vikariater følger gjerne antallet pensjonister. I år var det ingen som gikk av med pensjon ved skolen.

Ingen av de tre kommer opprinnelig fra Midtdalen, og har endt opp her av ulike årsaker. Gaukstad lette opprinnelig etter jobb i Lillehammer-området, men hadde lite hell. Nå pendler hun fra Tretten til Harpefoss på femte året. Forklaringa er blant annet godt arbeidsmiljø, forteller hun.

Én av fire er menn

– Jeg jobba tidligere i Ørsta, på en skole med rundt 400 elever og klasser med 30 elever i. Det var jo annerledes å begynne her, men det som er bra er at en får bedre tid til hver enkelt elev, forteller Rebbestad, som er musikklærer, og jobber både på barneskolen og ungdomsskolen.

Han er for øvrig eneste kar i lærerstaben ved skolen. På landsbasis er kun én av fire lærere i grunnskolen menn. Trekløveret sier de ønsker mer balanse også i kjønnsfordelingen blant lærerne.

Over landsgjennomsnittet

I fjor var det ansatt totalt 63 lærere i grunnskolen i Sør-Fron, tilsvarende som i Ringebu. I Nord-Fron var tallet 93.

32 av lærerne i Sør-Fron var 40 år eller under ved inngangen til 2018. Dette utgjør en andel på nesten 51 prosent, som ligger noe over gjennomsnittet i Norge, som er 45 prosent. Nord-Fron ligger omtrent på landsgjennomsnittet, mens i Ringebu var i underkant av 40 prosent av grunnskolelærerne 40 år eller yngre.

I motsatt ende av skalaen, 60 år og eldre, er andelen lærere betydelig mindre; omlag én av ti lærere i Sør-Fron og én av 13 i Nord-Fron befinner seg i kategorien.