Bakgrunnen ligger i at Sør-Fron kommune ikke lenger har ansatt egen ungdomskonssekretær, samtidig som det ble avsatt 173 000 kroner til ungdomsarbeid på kulturbudsjettet. Dette er bare halvparten av midlene kommunen hadde i 2015.

Kjøpe tjenester

I februar sendte ungdomskonsulent Erik Tøftestuen i Nord-Fron et brev til Sør-Fron kommune, med spørsmål om det kunne være ønskelig å få til et samarbeid på tvers av kommunegrensene. Nå har administrasjonen i Sør-Fron lagt dette fram som et forslag til formannskapet, som har møte 14. mars.

Administrasjonen foreslår å gå inn i drøftinger med Nord-Fron om å delta i ungdomsklubbdrifta på Vinstra, ved primært å kjøpe tjenester eller gå inn med stillingsressurser.

En del ressurser skal også brukes på arbeid med UKM, ungdomsråd og andre ungdomssaker i Sør-Fron.