Konsernregnskapet fra morselskapet Gudbrandsdal Holding viser et positivt driftsresultat på 18,4 millioner kroner i 2015, mot 40,1 millioner kroner i 2014.

Lavere omsetning

Resultatregnskapet til konsernet omfatter i tillegg til morselskapet også de heleide datterselskapene Gudbrandsdal Energi Nett AS, Gudbrandsdal Energi AS, Gudbrandsdal energi Produksjon AS og Gudbrandsdal Energi fornybar AS.

Omsetningen var på 517, 8 millioner kroner i 2015, mot 555,4 millioner kroner i 2014. De samlede investeringer i konsernet var på 120, 8 millioner kroner.

Egenkapital til utbytte

Styret viser til at selskapet har mye fri egenkapital, og foreslår at 17,4 millioner kroner tas fra denne potten og betales i utbytte. Sammen med  årsresultatet på 6,8 millioner kroner i Gudbrandsdal Holding AS, vil konsernet dermed utbetale 24, 15 millioner kroner i utbytte til sine eiere. Ringebu og Øyer kommune får 30 prosent, og de to Fronskommunen får 20 prosent hver.  Selskapet har innkalt til en pressekonferanse der regnskap og status i selskapet vil bli presentert.