Treningssenteret ”Sterk & smidig” drives av Gry Korsletten i POST-huset i Nedregate på Vinstra – i lokaliteter der både det private og offentlige har tilbud inne folkehelse. Høsten 2015 startet ”Sterk & Smidig” opp med aktivitetstilbud rettet mot kreftpasienter og langtidsoverlevende.  Dette tilbudet ønsker Gry å viderføre som et gratis tilbud til brukerne.

Gratis tilbud

Men  for å opprettholde tilbudet, kreves det finansiering til drift samt kursing av intruktører.

– ”Aktiv mot kreft” har gått jamnt og trutt to dager i uka siden september i fjor høst, så behovet er der – uten tvil. Mange av brukerne foretrekker å ha et tilrettelagt tilbud i lag med andre i samme situasjon. De sier selv at dette gir dem en bedre hverdag, sier Gry som planlegger å utdanne egne instruktører som skal bidra og sørge for kontiniuteten i tilbudet. Tilbudet vil ha en pause i juli, med ny planlagt oppstart i august.

–  Nyere kreftforskning anbefaler trening som en del av behandlingen. Jeg ser på dette som et meget meningsfylt og målrettet arbeid, sier Gry Korsletten til Dølen. Den kommmunale støtten fra Nord-Fron er på  inntil 35 000 kroner, mens budsjetttet for tilbudet til kreftpasienten er på 140 000 kroner.