Kommunestyret i Nord-Fron vedtok på siste møte å bygge ut vann- og avløpsnett i området Vålåsjøen, Furusjøen, Siltjønnlia og fram mot Bjørgebu på kvamsfjellet. Utbyggingen vil foregå som planlagt og det er ikke vedtatt endringer utover det som er utsendt og orientert om tidligere.

To års byggetid

Det er avgjort at det er Stian Brenden Maskinservice AS som skal utføre den første delen av anlegget som omfatter alt ledningsnett og kloakkpumpestasjoner i området. Oppstart er fastsatt til 1.september 2017 og det er beregnet to års byggetid.

Det er beregnet at anlegget kan tas i bruk like etter at det er ferdigstilt.

Kommunen informerer om at entreprenøren vil i forkant av graving inn til de forskjellige hyttene, ta kontakt med hver enkelt hytteeier som skal tilkobles slik at det kan gjøres avtale om eksakte traseer inn mot hyttene.

Inntil videre ber kommunen hytteeierne om ikke å ta kontakt med entreprenøren.

– Entreprenøren vil nå starte detaljprosjektering av anlegget og gjøre seg kjent i området utover høsten, og ta kontakt med hver enkelt hytteeier/tomteeier før oppstart, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

Også fiber

I forbindelse med at ledningsnettet nå blir utbygget er det planlagt nedlagt trekkerør til fiber, sammen ved stikkledning for vann- og avløp inn til hver hytte som skal tilkobles. Inntil videre er det noe usikkert hvem som kan bli leverandør av bredbåndstjenester.