- Opp gjennom årene har flere opplevd hendelser som har ført til brå endringer i livet, sier Ole T. Muriteigen, ordfører i Sør-Fron.

Han skal, sammen med Marita Aanekre, være møteleder under et dialogmøte om psykisk helse i landbruket tirsdag kveld.

- Vi skal prate om litt andre ting enn det vi vanligvis gjør på jordbruksmøter. Det kan være vanskelig å vite hvem en skal ringe til når noe skjer, fortsetter han.

Tjenesteleder for familie og mestring, Anita Skjeggestad Nord, vil orientere om helsevern i kommunen. I tillegg skal Solveig Odlo Rønn og Aanekre snakke om brå endringer i livet, og Mattilsynet, avløserlaget, beredskapsgruppa og Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor orienterer om mer praktiske temaer, som husdyr og fôrmangel.

Muriteigen er spent på oppmøtet, men håper at mange tar turen.