Ikke den vanligste ausjonsgjenstanden, kanskje? Men tilfellet er at lørdag 2. juli holder Statens vegvesen auksjon av flere hus og bygninger som ligger i vegen for traseen til nye E6. Det er til sammen fem hus som skal selges på auksjon.

Med innbo

Alle husene ligger på, eller ved Otta, og vegvesenet ønsker å kvitte seg med husene i god tid før etappe to av E6-utbygginga tar til

- I stedet for å rive husene, ønsker vi å selge dem, sier byggeleder Rune Smidesang.

- Vi har fått signaler om at det kan være interessenter som ønsker å erverve husene til boligformål. Da mener vi det er god samfunnsøkonomi å selge dem på denne måten, legger han til.

Husene ligger på to ulike eiendommer, Gudbrandsdalsvegen 1073 og 631, og det blir besiktigelse klokka ti, før auksjonen tar til. Husene auksjoneres bort enkeltvis med innbo og løsøre inkludert.

Bygningene skal være fjerna innen 1. september, opplyser vegvesenet.